Certyfikacja prowadzona przez BalticBerg Institute (Instytut BalticBerg) jest odpowiedzią na zainteresowanie profesjonalistów biorących udział w projektach oraz szkoleniach organizowanych przy udziale ekspertów BalticBerg.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ostatnich miesiącach mieliśmy okazję uhonorować kolejnych Managerów Utrzymania Ruchu  tytułami European MMP. Poniżej znajda Państwo wybrane zdjęcia z wydarzeń odbywających się pod patronatem merytorycznym BalticBerg, podczas których kandydaci MMP zaprezentowali zrealizowane przez siebie projekty i uzyskali certyfikację European MMP – Maintenance Management Professional.

Certyfikacja BalticBerg dla European MMP (Maintenance lub Manufacturing Management Professional) jest rozwijana od 2010 roku w Polsce oraz innych krajach Środkowej Europy. Staje się lokalnym standardem i uzupełnieniem dla innych uprawnień oraz certyfikatów określających kompetencje menedżerów operacyjnych w specjalnościach: zarządzanie techniczne/UR oraz produkcja.

Certyfikaty European MMP

MMP, czyli:

Maintenance Management Professional – Manager Utrzymania Ruchu

to forma certyfikacji profesjonalistów, którzy nie tylko posiadają wiedzę związaną z nowoczesnym zarządzaniem operacyjnym w swojej specjalności (utrzymanie ruchu, zarządzanie techniczne, produkcja…), ale również potrafią wykorzystać swoje umiejętności w praktyce operacyjnej.

Kroki certyfikacji

Certyfikacja jest bardzo przejrzysta i opiera się na praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Kroki certyfikacji są następujące:

1. Zgłoszenie swojej kandydatury w programie EMMP. W tym celu prosimy o przesłanie maila na info@balticberg.com.

2. Uzyskanie przez kandydata co najmniej 50 punktów BLU (BalticBerg Learning Units). BLU można zdobywać podczas profesjonalnych szkoleń organizowanych przez BalticBerg Institute oraz w projektach prowadzonych przez ekspertów BalticBerg. Punkty BLU są również przyznawane uczestnikom szkoleń Partnerów BalticBerg oraz wybranych konferencji odbywających się pod patronatem merytorycznym BalticBerg Consulting.

3. Opublikowanie oraz prezentacja wyników projektu doskonalenia operacji w swojej specjalności. W trakcie zdobywania punktów BLU lub po uzyskaniu wymaganego minimum przeprowadzenie pod kierownictwem kandydata projektu doskonalenia wybranego obszaru utrzymania ruchu lub produkcji (w zależności od obranej specjalności). Certyfikacja wymaga opublikowania artykułu oraz wygłoszenie prelekcji na ogólnodostępnej konferencji na temat swoich osiągnięć. Podczas opracowywania i prezentacji wyników projektu niezbędna jest obecność certyfikowanego eksperta BalticBerg.

4. Złożenie kompletnej dokumentacji postępowania do Centrum Szkoleniowego BalticBerg Institute.

  • Lista szkoleń i konferencji, w których uczestniczył kandydat oraz zdobywał punkty BLU (BalticBerg Learning Units)
  • Opis projektu przeprowadzonego pod kierownictwem kandydata oraz opracowane wyniki
  • 2 zdjęcia
  • Aktualny kwestionariusz osobowy – kontakt: info@balticberg.com

Co daje certyfikacja European MMP?

MMP to osoba, która w swojej specjalności nie tylko zna wiele z najlepszych praktyk operacyjnych, ale również wdrożyła niektóre z nich i uzyskała satysfakcjonujące efekty. BalticBerg Institute jest integralną częścią BalticBerg Consulting – uznanej organizacji doradczej zajmującej się doskonaleniem operacyjnym. MMP to niezależne potwierdzenie kompetencji kandydatów.

BalticBerg Consulting jest oficjalnym Partnerem PNTTE (Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego). Osoby, które uzyskały tytuł Manager Produkcji (MMP) lub Manager Utrzymania Ruchu (MMP) są przedstawiani zarządowi PNTTE do uzyskania tytułu Eksperta Eksploatacji. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi niezależnie PNTTE.

Czy certyfikacja jest odpłatna?

Nie. Certyfikacja MMP nie jest odpłatna dla jej posiadaczy. Nie ma żadnych składek, ani kosztów postępowania. Jedynym wymogiem jest przejście wszystkich wyżej wymienionych kroków certyfikacji, a tytuł jest uzyskiwany dożywotnio.

Kto sprawuje merytoryczny nadzór nad European MMP?

Nadzór merytoryczny nad certyfikacją sprawuje BalticBerg Consulting. Eksperci pracujący w BalticBerg mają wieloletnie doświadczenie operacyjne i doradcze. Stosują w projektach wiele znanych narzędzi i metodologii doskonalenia operacyjnego. Ich wkład w rozwój wiedzy i praktyk nowoczesnego zarządzania operacyjnego (utrzymanie ruchu, produkcja i wspomagające te obszary systemy IT) został doceniony przez wiele firm i instytucji w Europie Środkowej.

Zainteresowany/Zainteresowana?

Zapraszamy do kontaktu z BalticBerg Institute: info@balticberg.com lub +48 22 20 35 440

 

Przejdź do: Najbliższe szkolenia otwarte Balticerg Institute

Przejdź do: Akademia Zarządzania Technicznego – 6 miesięcy w formule HBA (aż 50 BLU!!!)