Benchmark

/Benchmark

Benchmark

Benchmark

Porównywanie procesów i operacji stosowanych w przedsiębiorstwie z tymi stosowanymi w innych organizacjach. Taka analiza jest podstawą do doskonalenia i wprowadzania poprawek w firmie. W praktyczny sposób realizuje przysłowie, które mówi, że „trzeba się uczyć na błędach, ale lepiej na cudzych błędach”. Benchmark może być realizowany w ramach jednej organizacji pomiędzy poszczególnymi filiami, lokalizacjami (benchmark wewnętrzny) lub w odniesieniu do otoczenia rynkowego (benchmark zewnętrzny), czyli z niezależnymi podmiotami. W benchmarkingu zawsze wykonuje się szukanie wzorca w innych branżach realizujących tę samą funkcję, np. w dziale logistyki, księgowości itp., jednak wówczas konieczne jest dostosowanie do własnych potrzeb, dokonanie wielu przeróbek, by mógł być stosowany w naszym przedsiębiorstwie. Główne fazy tego procesu to: wybór zagadnień, które będą porównywane, opracowanie planu analizy i metod gromadzenia danych, wybranie firm będących wzorcami, zebranie danych, porównanie danych, analiza, opracowanie planu wprowadzenia zmian, wprowadzenie zmian.

Szkolenia otwarte związane z tym hasłem
Szkolenia dedykowane związane z tym hasłem
Usługi doradcze i wdrożeniowe BalticBerg związane z tym hasłem
2014-02-02T10:07:45+00:00