Już 19 marca odbędzie się Spotkanie Założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Majątkiem i Utrzymania Ruchu. Omawiany będzie między innymi Statut Stowarzyszenia oraz wybrane zostaną Władze Przedstawicielskie.

Zapraszamy wszystkie osoby i firmy zaangażowane w te dziedziny aktywności, czy to na poziomie operacyjnym, taktycznym i/lub strategicznym oraz zainteresowanych tematyką UR, ZM którzy chcą rozwijać karierę w tych ekscytujących i wieloaspektowych domenach.

Zaproszenie kierujemy na dwóch płaszczyznach:
– do członków indywidualnych, którzy jako specjaliści w domenach inżynierii przemysłowej, utrzymania technicznego i zarządzania majątkiem pragną dołączyć do grona Członków Założycieli
– do firm i instytucji, które są zainteresowane wsparciem tej inicjatywy i zaistnieniem na rynku jako popularyzatorzy tematyki UR i ZM.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału na adres: kontakt@pamms.eu
Każdy uczestnik pokrywa koszty cateringu w kwocie 50 zł od osoby (płatne na miejscu).