KPIs (wskaźniki efektywności) w Utrzymaniu Ruchu – pomiar i analiza efektywności

Termin szkolenia: 02/06/20 - 03/06/20

40% czasu szkolenia to szczegółowe omówienie tematu i dobrych praktyk
30% praktyczne warsztaty
30% prezentacja i praca na rzeczywistych „case studies”

Nie można dobrze zarządzać bez mierzenia efektywności. To stwierdzenie zna każdy menedżer, nie tylko zarządzający działem utrzymania ruchu. Ale czy każdy menedżer potrafi wprowadzić w życie system mierzenia efektywności oraz potrafi z niego korzystać w codziennej pracy? Proponowane szkolenie ułatwi zrozumienie, czym jest pomiar efektywności i jak rozpocząć jej mierzenie oraz wykorzystać wyniki do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników.

  • Szczegółowe omówienie ponad 40 KPIs dla utrzymania ruchu i zarządzania technicznego
  • 5 praktycznych warsztatów i przykłady wdrożeń
  • Przykłady plików raportowania

 

Szkolenie pomoże w zbudowaniu systemu mierzenia i analizy efektywności z wykorzystaniem wskaźników (KPI) dla utrzymania ruchu. Na przykładach przedstawimy proces tworzenia systemu, definiowania wskaźników, opracowywania wyników i systemu raportowania. Ułatwimy zrozumienie pojęcia audytu utrzymania ruchu oraz podpowiemy jak z niego korzystać wewnątrz każdej organizacji.


Program szkolenia

Dzień 1.

1. Efektywność i skuteczność – co jest istotne dla działu Utrzymania Ruchu?

m.in.: Kiedy dział UR jest skuteczny? Kiedy jest efektywny? Czego wymaga się od managerów technicznych w zakresie efektywności? Jak wykorzystać efektywność do osiągnięcia swoich celów w organizacji?

2. Czym jest pomiar efektywności?

m.in.: Główne składowe efektywności, Jak mierzyć efektywność? Jakie narzędzia stosuje się w mierzeniu efektywności? Kiedy firma jest gotowa do mierzenia efektywności?
Warsztaty praktyczne – opracowywanie podstawowych celów dla systemu mierzenia efektywności

3. Definiowanie wskaźników efektywności (KPI – Key Performance Indicators)

m.in.: Istniejące wskaźniki efektywności (techniczne, niezawodnościowe, organizacyjne i ekonomiczne), istniejące normy i standardy, Dopasowanie wskaźników do potrzeb firmy, Definiowanie wskaźników na potrzeby organizacji, Obliczanie wskaźników, Interpretacja wskaźników i wykorzystywanie ich w podejmowaniu decyzji
Warsztaty praktyczne: Definiowanie wskaźników KPI na potrzeby UR, Interpretacja wyników z rzeczywistych case studies

Dzień 2.

1. Budowa systemu mierzenia i analizy efektywności

m.in.: Jak zbudować system, aby był on skuteczny? Pozyskiwanie danych na potrzeby systemu mierzenia efektywności, Szkolenie managerów z zakresu wykorzystania KPIs, Proces analizy wyników
Warsztaty praktyczne: Budowanie planu wdrożenia systemu mierzenia i analizy efektywności, Role playing: Kick-off projektu wdrożenia systemu mierzenia efektywności w UR

2. Audyt Utrzymania Ruchu jako narzędzie oceny skuteczności i pomiaru efektywności

m.in.: Przygotowanie audytu UR, Przykłady narzędzi audytorskich, Przeprowadzanie audytu wewnętrznego i zewnętrznego, Wnioski i analiza audytu
Warsztaty praktyczne – opracowywanie rekomendacji strategicznych i operacyjnych po audycie Utrzymania Ruchu

3. Benchmarking

m.in.: Definicja, Benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny, Jak przygotować wskaźniki efektywności, aby benchmark był możliwy?
Warsztat podsumowujący: Analiza danych z systemu pomiaru efektywności, korzystanie z narzędzi pomiaru efektywności i CMMS


Cena szkolenia

Cena uczestnictwa wynosi 2190 PLN Netto

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej firmy UDZIELAMY DODATKOWEGO RABATU.

Wszystkie szkolenia SEAM GROUP realizowane są również w edycjach dedykowanych (zamkniętych).  Ceny szkoleń zamkniętych są ustalane indywidualnie na podstawie zakresu dostosowanego do oczekiwań Klienta.

Co obejmuje cena szkolenia?

Cena szkolenia obejmuje profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnych, przykładowej dokumentacji oraz opisanych studiów przypadków, wykorzystanie profesjonalnej sali szkoleniowo-konferencyjnej, catering w trakcje przerw kawowych, obiady oraz certyfikaty SEAM GROUP Institute. Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.Szkolenia otwarte prowadzi Pan Arkadiusz Burnos oraz inni eksperci

Arkadiusz Burnos

ABurnosEkspert w zakresie zarządzania operacjami w firmach produkcyjnych, wydobywczych i transportowych. W ramach specjalizacji ukierunkowany na integrację działów produkcyjnych i technicznych. Ekspert w zakresie zarządzania działami technicznymi oraz utrzymaniem ruchu. Uczestniczył w licznych projektach ukierunkowanych na rozwój oraz doskonalenie zarządzania operacyjnego. Regularnie przyjmujerolę konsultanta/eksperta w projektach związanych z procesami produkcyjnymi oraz wspierającymi produkcję. Kierował projektami w wielu lokalizacjach Europy Zachodniej i Środkowej. Posiada doświadczenie zawodowe oraz doradcze m.in. w następujących firmach: Vergalle NV (Belgia), Bentley Systems (USA / Irlandia / Polska), Indesit (Włochy / Polska), Poult (Francja / Polska), ANIMEX S.A. (Polska), BALTRADER Schifffahrt Hamburg (Niemcy / Dania / Islandia), CERN (Szwajcaria / Francja). Między innymi jest menedżerem projektu prowadzonego w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych w Genewie (CERN), gdzie znajduje się Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) nazywany ze względu na swoje rozmiary (ponad 27 km długości) największą maszyną świata. Projekt związany jest z doskonaleniem systemu zarządzania technicznego oraz wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających te działania.Posiada doświadczenie w doskonaleniu działań operacyjnych. Na co dzień wykorzystuje narzędzia mapowania procesów oraz projektuje procesy i ich przemiany. Realizował projekty w środowisku różnych metodologii i strategii, między innymi Lean Manufacturing, Six Sigma, TQM. Posiada szerokie doświadczenie w wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi w obszarach zarządzania technicznego, między innymi: RCM (Reliability Centered Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance), RBM (Risk Based Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance). Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu i wykorzystaniu wielu narzędzi analitycznych i operacyjnych, m.in.: RCA/RCFA, FMEA, FMECA, FTA, 5S, RBI, Performance Measurement Systems, Autonomous Maintenance, KAN BAN, Kaizen, ANDON, PMO oraz systemów ERP/CMMS/EAM – m.in. SAP, INFOR EAM, IFS, MAXIMO.

 

Zgłoszenie i regulamin

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu otwartym można dokonać poprzez wypełnienie poniższego formularza w formie elektronicznej.

Regulamin szkolenia do pobrania.Proszę wprowadzić ważny adres email faktycznego uczestnika

Dane faktycznego uczestnika konieczne są do wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO wobec tej osoby, jak również w celu umożliwienia kontaktu oraz przekazania na bieżąco informacji o szkoleniu, w tym materiałów szkoleniowych.