Nowoczesne Zarządzanie Techniczne i Rola Menadżera Technicznego

Termin szkolenia: 03/12/19 - 04/12/19

Kolejna edycja praktycznego warsztatu. Sprawdzony program, bardzo wysoko oceniany przez uczestników, pomaga menedżerom i inżynierom zapoznać się z nowoczesnymi narzędziami i metodologiami stosowanymi w efektywnym utrzymaniu ruchu przez najlepsze firmy na świecie. Eksperci prowadzący zapewniają najwyższy poziom praktyczny i merytoryczny.

  • Ponad 50 kluczowych zagadnień dot. zarządzania działami technicznymi – Utrzymanie Ruchu i Zarządzanie Majątkiem
  • Prowadzą eksperci – praktycy
  • Wiele przykładowych dokumentów
  • Unikatowe połączenie twardych i miękkich aspektów zarządzania technicznego

Szkolenie „Nowoczesne zarządzanie techniczne i rola menadżera technicznego w nowoczesnej organizacji” skierowane jest do osób zarządzających całymi jednostkami biznesowymi, działami technicznymi lub poszczególnymi zespołami technicznymi. Eksperci podzielą się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem zdobywanym przez lata pracy na stanowiskach zarządczych i inżynierskich. Wyjaśnimy jakie są cele dotyczące działów technicznych w nowoczesnych organizacjach i w jaki sposób je skutecznie realizować. Porozmawiamy o organizacji w kontekście zarządzania technicznego i metodologiach stosowanych w UR. Poruszymy kwestię strategii UR, jakie jest jej miejsce i rola w nowoczesnej firmie oraz jakie elementy powinna zawierać. Zwrócimy uwagę na kluczowe wartości benchmarkowe. Przejdziemy przez mapę wdrożenia prewencyjnego UR, doboru strategii eksploatacyjnych, wyznaczania standardów zarządzania magazynami technicznymi i logistyką części zamiennych. Skoncentrujemy się również na roli menedżera technicznego na różnych poziomach nowoczesnej organizacji, jego zadaniach oraz kompetencjach. W trakcie praktycznych warsztatów przećwiczycie Państwo umiejętności zdobyte podczas szkolenia. Podczas tego szkolenia każdy zainteresowany tematyką zarządzania technicznego znajdzie coś dla siebie i swojej organizacji.

 


Program szkolenia

Dzień 1.

1. Nowoczesne zarządzanie techniczne – cele nowoczesnych organizacji

m.in.: Nowoczesne zarządzanie techniczne – co to w ogóle oznacza, Cykl życia majątku technicznego a podnoszenie efektywności majątku w praktyce
Warsztat praktyczny: Analiza możliwych działań proefektywnościowych w zarządzaniu technicznym

2. Zarządzanie techniczne i utrzymanie ruchu w strukturach organizacyjnych

m.in.: Role i stanowiska w zarządzaniu technicznym, Zarządzanie techniczne i UR w grupie kapitałowej i w jednostce biznesowej, Kiedy centralizować funkcje zarządzania technicznego, a kiedy decentralizować?, Outsourcing jako element zarządzania technicznego
Warsztat praktyczny: Analiza struktur organizacyjnych dla różnych poziomów i wielkości organizacji

3. Procesy i metodologie Utrzymania Ruchu

m.in.: Kluczowe definicje UR i zarządzaniu technicznym, Wybrane metodologie wspomagające doskonalenie UR: RCM oraz TPM, Procesy i narzędzia prewencyjnego i reakcyjnego UR, Fundamenty efektywnej współpracy UR z działami inwestycyjnymi i produkcji w praktyce
Warsztat praktyczny: Budowanie efektywnej współpracy inwestycji, UR i produkcji/usług – zintegrowane zarządzanie majątkiem

4. Strategia Zarządzania Technicznego i Utrzymania Ruchu w nowoczesnej firmie

m.in.: Zbalansowana organizacja – 4 siły operacyjne – filozofia doskonalenia operacyjnego, Rola i miejsce strategii ZT/UR w organizacji, Analiza stanu obecnego procesów zarządzania technicznego i UR – przykład szybkiej analizy wstępnej, Tworzenie strategii krok po kroku, Analiza korzyści z zamierzonych działań – macierz Ease & Effect, KPIs dla zarządzania technicznego i UR, Najważniejsze wartości benchmarkowe dla zarządzania majątkiem technicznym i UR
Warsztat praktyczny: Tworzenie strategii ZT i UR krok po kroku oraz analiza zestawów wskaźników efektywności (KPIs) z realizacji strategii

Dzień 2.

1. Kluczowe narzędzia w rękach nowoczesnego managera technicznego

m.in.: Planowanie cyklu życia obiektów technicznych, Zarządzanie wiedzą związaną z majątkiem technicznym, Współpraca z działami operacyjnymi, Krytyczność obiektów krok po kroku, Systemy CMMS i dane eksploatacyjne, Analizy niezawodnościowe możliwe do zastosowania, Analizy przyczyn źródłowych problemów i awarii – RCA/RCFA, Działania prewencyjne w praktyce, Pomocne standardy i normy, Inne przydatne narzędzia i metody
Warsztat praktyczny: Dobór metod do zaobserwowanych problemów w organizacji oraz przećwiczenie wybranych narzędzi

2. Rola menadżera technicznego w budowaniu skutecznego zespołu

m.in.: Zadania nowoczesnego menadżera i lidera technicznego, Przywództwo a zarządzanie, Oczekiwania wobec przywódcy, Motywowanie zespołu, Skuteczne zarządzanie zespołem, Rekrutacja i selekcja
Warsztat praktyczny: Zarządzanie zespołem specjalistów – analiza szans i zagrożeń z punktu widzenia różnych interesariuszy

3. Skuteczny menadżer techniczny

m.in.: Budowanie autorytetu menadżera, Feedback, Misja, wizja i strategia skutecznego menedżera, Cele strategiczne, Zasada SMARTER


Cena szkolenia

Cena uczestnictwa wynosi 2190 PLN Netto

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej firmy UDZIELAMY DODATKOWEGO RABATU.

Wszystkie szkolenia SEAM GROUP realizowane są również w edycjach dedykowanych (zamkniętych).  Ceny szkoleń zamkniętych są ustalane indywidualnie na podstawie zakresu dostosowanego do oczekiwań Klienta.

Co obejmuje cena szkolenia?

Cena szkolenia obejmuje profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnych, przykładowej dokumentacji oraz opisanych studiów przypadków, wykorzystanie profesjonalnej sali szkoleniowo-konferencyjnej, catering w trakcje przerw kawowych, obiady oraz certyfikaty SEAM GROUP Institute. Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.


Szkolenia otwarte prowadzi Pan Dariusz Weber oraz inni nasi eksperci

Dariusz Weber

_MG_9055-Edit-2_webEkspert w dziedzinie procesów zakupowych, gospodarki materiałowej i logistyki magazynowej. Przyjmował funkcje użytkownika kluczowego w zakresie modułu MM (Materials Management) podczas wdrażania w przedsiębiorstwie produkcyjnym systemu klasy ERP – oprogramowania SAP. Posiada doświadczenie w realizacji rozmaitych projektów logistycznych, związanych m.in. z reorganizacją systemu transportu wewnętrznego w zakładach produkcyjnych, organizacją dostaw surowców dla zakładów w ramach grupy kapitałowej na terenie Polski i Niemiec. Wdrażał procedury efektywnego utrzymania ruchu przy wykorzystaniu różnych metodologii i strategii, między innymi: RCM (Reliability Centered Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance). Posiada doświadczenie w wykorzystywaniu wielu narzędzi, m.in. FMEA, FMECA, 5S, Autonomus Maintenance, KAN BAN, Kaizen. Wdrażał wskaźniki mierzenia efektywności utrzymania ruchu. Kompetencje w zakresie zarządzania technicznego potwierdził uzyskaniem certyfikatu EMMP (European Maintenance Management Professional).

Zgłoszenie i regulamin

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu otwartym można dokonać poprzez wypełnienie poniższego formularza w formie elektronicznej.

Regulamin szkolenia do pobrania.Proszę wprowadzić ważny adres email faktycznego uczestnika

Dane faktycznego uczestnika konieczne są do wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO wobec tej osoby, jak również w celu umożliwienia kontaktu oraz przekazania na bieżąco informacji o szkoleniu, w tym materiałów szkoleniowych.