Nowoczesne Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu

Termin szkolenia: 06/05/20 - 07/05/20

Nowa edycja dwudniowego przekrojowego szkolenia. Sprawdzony program, bardzo wysoko oceniany przez uczestników!

  • Ponad 50 zagadnień związanych z nowoczesnym UR
  • 6 praktycznych warsztatów
  • Przykłady dokumentacji i narzędzi 
  • Liczne CASE STUDIES 

Jak ukierunkować utrzymanie ruchu w swojej firmie w dobie przemysłu 4.0? Okazuje się, że już wiele firm dokonało w tym obszarze znacznych udoskonaleń.
Korzystając z wiedzy oraz metodologii opracowanych na potrzeby nowoczesnego UR mogą Państwo nie tylko zmniejszyć koszty i utrzymać pożądaną niezawodność, ale również ukierunkować swoich współpracowników do dalszego doskonalenia.
Szkolenie „Nowoczesne zarządzanie utrzymaniem ruchu” zostało przygotowane z myślą o menedżerach i specjalistach działów technicznych/UR, którzy pragną poznać szeroki zakres współczesnych metodologii związanych z zarządzaniem i operacjami UR. Szanując czas uczestników szkolenia, eksperci SEAM GROUP Institute przygotowali program szkolenia w taki sposób by w możliwie krótkim czasie w efektywny sposób poruszyć jak najwięcej istotnych zagadnień.

Dowiedzą się Państwo jak wygląda nowoczesne utrzymanie ruchu oraz zarządzanie majątkiem technicznym w najbardziej efektywnych firmach na świecie. Poznają Państwo metodologie i narzędzia (m.in. TPM, Preventive Maintenance, Lean, RCM, SixSigma), schematy organizacyjne, przykłady dokumentacji i systemy IT (EAM/CMMS/ERP). Wypróbują Państwo zdobytą wiedzę podczas warsztatów opartych na realnych zagadnieniach z systemów produkcyjnych, wydobywczych i transportowych.

 


Program szkolenia

Dzień 1.

1. Nowoczesne UR – wprowadzenie

m.in.: Organizacja operacyjna firm posiadających znaczące zasoby techniczne, Miejsce utrzymania ruchu i działów technicznych w organizacji, Wybrane dobre praktyki Utrzymania Ruchu – wprowadzenie, Kluczowe procesy w Utrzymaniu Ruchu
Warsztat praktyczny:  Mini-audyt organizacji UR uczestników (anonimowy) i omówienie wyników przez eksperta prowadzącego

2. Utrzymanie ruchu – systemy zarządzania

m.in.: Modele organizacyjne, Role i stanowiska w Utrzymaniu Ruchu, Praktyki organizacyjne najbardziej efektywnych firm na świecie – omówienie przykładów i praktyczne uwagi
Warsztat praktyczny: Modelowanie struktury niskiego poziomu i zakresów obowiązków dla kluczowych stanowisk UR

3. Strategie eksploatacyjne, Strategie i metodologie UR

m.in.: Definicje strategii eksploatacyjnych/strategii utrzymania technicznego, Wybrane metodologie i strategie doskonalenia UR: Total Productive Maintenance – kompleksowe utrzymanie ruchu produkcyjnego, Reliability Centered Maintenance – utrzymanie ruchu zorientowane na niezawodność, Condition Based Maintenance – utrzymanie według stanu technicznego, Planned Maintenance – utrzymanie planowo-zapobiegawcze
Warsztat praktyczny: Identyfikacja celów UR w firmach uczestników

4. Nowoczesne metody prewencji w Utrzymaniu Ruchu

m.in.: Metody zapobiegania awariom, Dobór strategii eksploatacyjnej, Wykorzystanie analizy krytyczności systemów technicznych, Organizacja działań zapobiegawczych w UR
Warsztat praktyczny: Opracowanie rankingu krytyczności

Dzień 2.

1. Prewencyjne UR – Podstawy planowania i harmonogramowania UR

m.in.: Tworzenie planów prewencyjnych, Plany roczne i wieloletnie, Proces harmonogramowania szczegółowego działań UR, Współpraca działów operacyjnych przy organizacji prewencyjnego UR
Warsztat praktyczny: Opracowanie planu prewencyjnego dla systemu technicznego z wykorzystaniem uproszczonych i rozwiniętych formularzy SEAM GROUP

2. Podstawy zarządzania magazynami części zamiennych i środków eksploatacyjnych

m.in. : Najczęstsze problemy w zarządzaniu łańcuchem dostaw na potrzeby Utrzymania Ruchu, Metody organizacji łańcucha dostaw na potrzeby Utrzymania Ruchu, Krytyczność części zamiennych, Stany minimalne i maksymalne – jak i kiedy je ustalać
Warsztat praktyczny: Analiza krytyczności części zamiennych i materiałów technicznych

3. Wskaźniki efektywności (KPI) w Utrzymaniu Ruchu

m.in.: Jak mierzyć, analizować i podnosić efektywność w swoim dziale technicznym?
Warsztat praktyczny: Definiowanie wskaźników KPI

4. Systemy IT wspomagające zarządzanie działem technicznym oraz niezawodnością

m.in.: Przykłady popularnych systemów CMMS / EAM, Funkcje i narzędzia w systemach CMMS / EAM, Wykorzystanie danych gromadzonych w systemach IT na potrzeby zarządzania niezawodnością
Warsztat praktyczny: Planowanie wdrożenia systemu CMMS


Cena szkolenia

Cena uczestnictwa wynosi 2190 PLN Netto

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej firmy UDZIELAMY DODATKOWEGO RABATU.

Wszystkie szkolenia SEAM GROUP realizowane są również w edycjach dedykowanych (zamkniętych).  Ceny szkoleń zamkniętych są ustalane indywidualnie na podstawie zakresu dostosowanego do oczekiwań Klienta.

Co obejmuje cena szkolenia?

Cena szkolenia obejmuje profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnych, przykładowej dokumentacji oraz opisanych studiów przypadków, wykorzystanie profesjonalnej sali szkoleniowo-konferencyjnej, catering w trakcje przerw kawowych, obiady oraz certyfikaty SEAM GROUP Institute. Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.Szkolenia otwarte prowadzi Pan Arkadiusz Burnos oraz inni eksperci SEAM GROUP

Arkadiusz Burnos

ABurnosEkspert w zakresie zarządzania operacjami w firmach produkcyjnych, wydobywczych i transportowych. W ramach specjalizacji ukierunkowany na integrację działów produkcyjnych i technicznych. Ekspert w zakresie zarządzania działami technicznymi oraz utrzymaniem ruchu. Uczestniczył w licznych projektach ukierunkowanych na rozwój oraz doskonalenie zarządzania operacyjnego. Regularnie przyjmuje rolę konsultanta/eksperta w projektach związanych z procesami produkcyjnymi oraz wspierającymi produkcję. Kierował projektami w wielu lokalizacjach Europy Zachodniej i Środkowej. Posiada doświadczenie zawodowe oraz doradcze m.in. w następujących firmach: Vergalle NV (Belgia), Bentley Systems (USA / Irlandia / Polska), Indesit (Włochy / Polska), Poult (Francja / Polska), ANIMEX S.A. (Polska), BALTRADER Schifffahrt Hamburg (Niemcy / Dania / Islandia), CERN (Szwajcaria / Francja). Między innymi jest menedżerem projektu prowadzonego w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych w Genewie (CERN), gdzie znajduje się Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) nazywany ze względu na swoje rozmiary (ponad 27 km długości) największą maszyną świata. Projekt związany jest z doskonaleniem systemu zarządzania technicznego oraz wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających te działania.Posiada doświadczenie w doskonaleniu działań operacyjnych. Na co dzień wykorzystuje narzędzia mapowania procesów oraz projektuje procesy i ich przemiany. Realizował projekty w środowisku różnych metodologii i strategii, między innymi Lean Manufacturing, Six = Sigma, TQM. Posiada szerokie doświadczenie w wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi w obszarach zarządzania technicznego, między innymi: RCM (Reliability Centered Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance), RBM (Risk Based Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance). Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu i wykorzystaniu wielu narzędzi analitycznych i operacyjnych, m.in.: RCA/RCFA, FMEA, FMECA, FTA, 5S, RBI, Performance Measurement Systems, Autonomous Maintenance, KAN BAN, Kaizen, ANDON, PMO oraz systemów
ERP/CMMS/EAM – m.in. SAP, INFOR EAM, IFS, MAXIMO.


 

Zgłoszenie i Regulamin

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu otwartym można dokonać poprzez wypełnienie poniższego formularza w formie elektronicznej.

Regulamin szkolenia do pobrania.Proszę wprowadzić ważny adres email faktycznego uczestnika

Dane faktycznego uczestnika konieczne są do wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO wobec tej osoby, jak również w celu umożliwienia kontaktu oraz przekazania na bieżąco informacji o szkoleniu, w tym materiałów szkoleniowych.