Wdrażanie i doskonalenie prewencyjnego UR

Termin szkolenia: 19/11/19 - 20/11/19

40% czasu szkolenia to szczegółowe omówienie tematu i dobrych praktyk
30% praktyczne warsztaty
30% prezentacja i praca na rzeczywistych CASE STUDIES

Wiele organizacji staje przed wyzwaniami związanymi z podniesieniem dostępności maszyn i systemów technicznych przy jednoczesnym zachowaniu lub nawet obniżeniu kosztów eksploatacji. Jedną z kluczowych metod doskonalenia organizacji w tym zakresie jest efektywne zarządzanie działaniami prewencyjnymi (zapobiegawczymi) w utrzymaniu ruchu.

  • Ponad 40 zagadnień związanych z prewencyjnym UR
  • 5 praktycznych warsztatów
  • Przykłady dokumentacji i narzędzi  

 

Utrzymanie reaktywne (czyli takie, gdzie reagujemy na uszkodzenie) jest w wielu systemach znacznie bardziej kosztowne niż realizowanie efektywnych działań zapobiegawczych. Prewencyjne utrzymanie ruchu to między innymi inspekcje, przeglądy, naprawy, regulacje, remonty planowo-zapobiegawcze (planowe UR) oraz obsługi techniczne realizowane na podstawie stanu technicznego (predykcyjne UR).
Opracowanie właściwych metod utrzymywania dla poszczególnych maszyn wydaje się z pozoru skomplikowane, jednak postępując zgodnie z  dobrymi praktykami możemy znacznie zwiększyć efektywność realizowanych prewencji i tym samym zminimalizować utrzymanie reaktywne tam, gdzie jest ono niepożądane. Szkolenie opiera się na praktycznych przykładach oraz licznych warsztatach podczas których między innymi tworzy się plany prewencyjne, dobiera właściwe metody utrzymania, organizuje pracę techników i inżynierów, realizuje analizy związane z uszkodzeniami.


Program szkolenia

Dzień 1.

1. UR reakcyjne i prewencyjne – wprowadzenie

m.in. : Organizacja operacyjna firm posiadających znaczące zasoby techniczne, Praktyczne aspekty organizacyjne UR, Utrzymanie reakcyjne i jego konsekwencje, Utrzymanie prewencyjne – wprowadzenie

2. Prewencyjne Utrzymanie Ruchu

m.in.: Co to jest prewencja uszkodzeń i jaki ma wpływ na moją firmę? Metody zapobiegania awariom, Czym jest utrzymanie proaktywne – Proactive Maintenance? Przegląd nowoczesnych metodologii nawiązujących do prewencyjnego UR, Analiza ekonomiczna dla powtarzalnych i jednorazowych działań zapobiegawczych
Warsztat praktyczny: Opracowanie mapy drogowej wdrożenia/ doskonalenia PM oraz analizy biznesowej dla prewencyjnego UR

3. Utrzymanie planowo-zapobiegawcze – Planned Maintenance

m.in.: Strategia eksploatacyjna planowo-zapobiegawcza, Tworzenie skutecznych planów prewencyjnych, Przykłady dokumentacji planów prewencyjnych, Planowanie i harmonogramowanie, Rozliczanie realizacji planów prewencyjnych
Warsztat praktyczny: Opracowanie planu działań zapobiegawczych dla systemu technicznego

4. Utrzymanie na podstawie stanu technicznego – Condition Based Maintenance (CBM)

m.in.: Monitorowanie stanu technicznego, Przegląd technik diagnostycznych, Idea predykcyjnego UR w firmie, Omówienie wybranych przykładów utrzymania predykcyjnego
Warsztat praktyczny: Opracowanie planu wdrożenia Predykcyjnego UR

Dzień 2.

1. Dobór metod prewencyjnych – czyli jak efektywnie utrzymywać moje maszyny i systemy?

m.in.: Algorytm doboru metod prewencyjnych, Analizy uszkodzeń i stanów awaryjnych, Podejmowanie decyzji eksploatacyjnych na podstawie danych niezawodnościowych i krytyczności obiektów, Analiza krytyczności obiektów w praktyce, Struktura obiektów technicznych w organizacji
Warsztat praktyczny: Opracowanie kryteriów oceny krytyczności obiektów technicznych

2. Podstawy zarządzania magazynami części zamiennych i środków eksploatacyjnych na potrzeby prewencyjnego UR

m.in.: Po co nam części wymienne w prewencyjnym UR? Najczęstsze problemy w zarządzaniu łańcuchem dostaw na potrzeby UR, Przykłady organizacji zaopatrzenia UR w najbardziej efektywnych firmach na świecie
Warsztat praktyczny: Opracowanie rekomendacji dla firmy w celu usprawnienia zarządzania logistyką w UR

3. Mierzenie efektywności UR

m.in.: Czym jest efektywność, czym jest skuteczność? Narzędzia mierzenia efektywności, Wskaźniki efektywności (KPIs) dedykowane utrzymaniu prewencyjnemu, Jak przeprowadzić audyt systemu UR? Raportowanie w systemach UR
Warsztat praktyczny: Analiza przykładowych wyników pomiaru efektywności w firmach z prewencyjnym UR


Cena szkolenia

Cena uczestnictwa wynosi 2190 PLN Netto

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej firmy UDZIELAMY DODATKOWEGO RABATU.

Wszystkie szkolenia SEAM GROUP realizowane są również w edycjach dedykowanych (zamkniętych).  Ceny szkoleń zamkniętych są ustalane indywidualnie na podstawie zakresu dostosowanego do oczekiwań Klienta.

Co obejmuje cena szkolenia?

Cena szkolenia obejmuje profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnych, przykładowej dokumentacji oraz opisanych studiów przypadków, wykorzystanie profesjonalnej sali szkoleniowo-konferencyjnej, catering w trakcje przerw kawowych, obiady oraz certyfikaty SEAM GROUP Institute. Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.


Szkolenia otwarte prowadzi Pan Arkadiusz Burnos oraz inni eksperci 

Arkadiusz Burnos

ABurnos

Ekspert w zakresie zarządzania operacjami w firmach produkcyjnych, wydobywczych i transportowych. W ramach specjalizacji ukierunkowany na integrację działów produkcyjnych i technicznych. Ekspert w zakresie zarządzania działami technicznymi oraz utrzymaniem ruchu. Uczestniczył w licznych projektach ukierunkowanych na rozwój oraz doskonalenie zarządzania operacyjnego. Regularnie przyjmujerolę konsultanta/eksperta w projektach związanych z procesami produkcyjnymi oraz wspierającymi produkcję. Kierował projektami w wielu lokalizacjach Europy Zachodniej i Środkowej. Posiada doświadczenie zawodowe oraz doradcze m.in. w następujących firmach: Vergalle NV (Belgia), Bentley Systems (USA / Irlandia / Polska), Indesit (Włochy / Polska), Poult (Francja / Polska), ANIMEX S.A. (Polska), BALTRADER Schifffahrt Hamburg (Niemcy / Dania / Islandia), CERN (Szwajcaria / Francja). Między innymi jest menedżerem projektu prowadzonego w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych w Genewie (CERN), gdzie znajduje się Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) nazywany ze względu na swoje rozmiary (ponad 27 km długości) największą maszyną świata. Projekt związany jest z doskonaleniem systemu zarządzania technicznego oraz wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających te działania.Posiada doświadczenie w doskonaleniu działań operacyjnych. Na co dzień wykorzystuje narzędzia mapowania procesów oraz projektuje procesy i ich przemiany. Realizował projekty w środowisku różnych metodologii i strategii, między innymi Lean Manufacturing, Six Sigma, TQM. Posiada szerokie doświadczenie w wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi w obszarach zarządzania technicznego, między innymi: RCM (Reliability Centered Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance), RBM (Risk Based Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance). Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu i wykorzystaniu wielu narzędzi analitycznych i operacyjnych, m.in.: RCA/RCFA, FMEA, FMECA, FTA, 5S, RBI, Performance Measurement Systems, Autonomous Maintenance, KAN BAN, Kaizen, ANDON, PMO oraz systemów ERP/CMMS/EAM – m.in. SAP, INFOR EAM, IFS, MAXIMO.

Wojciech Piwoński

_MG_9043-Edit_webProwadzi projekty doradcze na rzecz Klientów w Polsce i za granicą w zakresie audytów obszarów zarządzania technicznego, wdrażania prewencyjnego UR (analiza krytyczności, opracowanie planów prewencyjnych), analiz RCFA (Root Cause of Failure Analysis) oraz mapowania procesów biznesowych z użyciem języka BPMN. Posiada praktyczne doświadczenie w utrzymaniu ruchu. W ramach realizowanych projektów wykazał umiejętności systemowego rozwiązywania problemów, znajomość metodologii CBM (Condition Based Maintenance) oraz praktycznego wykorzystywania narzędzi operacyjnych m.in.: FMEA, 5S, 5W, Fishbone (Ishikwa diagram), Autonomous Maintenance. Uczestniczył i prowadził projekty w firmach takich jak: Grupa Azoty, KGHM, PGNiG Termika, Stock, Lajkonik, Keller Polska, Rompetrol, Crown Packaging. Prowadzi szkolenia dedykowane i otwarte  oraz zajęcia w ramach Akademii Zarządzania Technicznego od jej pierwszej edycji.

 

 


Zgłoszenie i regulamin

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu otwartym można dokonać poprzez wypełnienie poniższego formularza w formie elektronicznej.

Regulamin szkolenia do pobrania.Proszę wprowadzić ważny adres email faktycznego uczestnika

Dane faktycznego uczestnika konieczne są do wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO wobec tej osoby, jak również w celu umożliwienia kontaktu oraz przekazania na bieżąco informacji o szkoleniu, w tym materiałów szkoleniowych.