Artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami autorstwa naszych konsultantów.

Wsparcie technologiczne w zarządzaniu magazynem technicznym i automatyzacja zaopatrzenia technicznego. 

Coraz więcej menedżerów zadaje sobie pytanie na temat wagi łańcucha dostaw UR i magazynu technicznego w działalności organizacji. Czy obszar ten ma wpływ na jej efektywność, a jeżeli tak to jaki. Zastanówmy się zatem nad okresem przechowywania części i materiałów eksploatacyjnych w magazynie oraz związanym z tym zamrożonym kapitałem…

Czytaj dalej

Autor: Dariusz Weber

Elastyczne budżetowanie działań prewencyjnych i konserwacji maszyn w oparciu o wariantowe plany prewencyjne

Jak nowocześnie i racjonalnie zarządzać Utrzymaniem Ruchu? Małe ryzyko i redukcja kosztów Utrzymania Ruchu – czy jest jakieś rozwiązanie? Takie i inne podobne pytania mnożą się w każdej organizacji. Coraz częściej zgłaszają się do BalticBerg Consulting firmy w celu otrzymania wsparcia we wdrożeniu optymalizacji kosztów utrzymania ruchu przy jednoczesnym zniwelowaniu ryzyka.  W tym artykule przedstawimy jedną z metod wspierających zachowanie równowagi pomiędzy kosztami i ryzykami…

Czytaj dalej

Autorzy: Arkadiusz Burnos, Wojciech Piwoński, Aneta Getka

KPI w obszarze zarządzania personelem

Każda organizacja, niezależnie od charakteru, mierzy świadomie lub niekiedy nieświadomie wskaźniki efektywności. Każda osoba prywatna, rozliczając się co roku z fiskusem również mierzy swoją efektywność w danym roku. Każde państwo ogłaszając co roku wyniki PKB oraz dane statystyczne, mierzy swoją efektywność. Pierwsze pytanie nasuwające się niemal automatycznie brzmi: co i jak mierzyć oraz dlaczego mierzyć?…

Czytaj dalej

Autor: Arkadiusz Burnos

Wskaźniki efektywności cz. 1. Dobór oraz definiowanie wskaźników dla potrzeb organizacji

Wskaźniki efektywności lub Kluczowe Wskaźniki Efektywności (Key Performance Indicators, KPI) są jedną z najczęściej wyszukiwanych fraz w przeglądarkach internetowych. Dlaczego są one aż tak istotne dla współczesnych przedsiębiorstw i organizacji, dla kogo powinny być one istotne? W tej części cyklu skupimy się na odpowiedzeniu na kilka pytań związanych ze wskaźnikami. Zwłaszcza na problemach związanych z definiowaniem wskaźników…

Czytaj dalej

Autor: Tomasz Burnos

Wskaźniki efektywności cz. 2. Struktura KPI w UR i jej wdrażanie

Projekty wdrażania KPIs w utrzymaniu ruchu nie należą do najłatwiejszych. Często wymagają przeprowadzenia zmian świadomościowych i kulturowych w organizacji. W drugim z cyklu artykułów przygotowywanych przez konsultantów BalticBerg przedstawiamy wskaźniki w odniesieniu do wybranych stanowisk w UR oraz w kontekście organizacji różnej wielkości….

Czytaj dalej

Autor: Arkadiusz Burnos

Wskaźniki efektywności cz. 3. Od wdrożenia do audytu

Omówiliśmy już szereg zagadnień prowadzących do wdrożenia systemu pomiarów Wskaźników Efektywności, w tym dobór wskaźników do potrzeb organizacji, normy stosowane przy określaniu wskaźników, składowe definicji wskaźników, krytyczne momenty w procesie wyboru oraz definicji wskaźników, odpowiedzialność funkcjonalną za wskaźniki oraz proces wdrożenia wskaźników. W tej, już trzeciej części cyklu, skupimy się na pomiarach wskaźników, systemach wykorzystywanych w tym celu, jakości danych, eskalacji oraz audycie systemu pomiaru wskaźników….

Czytaj dalej

Autor: Tomasz Burnos

Wskaźniki efektywności cz. 4. Benchmarking Wskaźników Efektywności 

W poprzednich częściach cyklu o Wskaźnikach Efektywności, przygotowanym przez zespół BalticBerg omówiliśmy szereg zagadnień prowadzących do wdrożenia systemu pomiarów Wskaźników Efektywności. W prezentowanej części omówimy pojęcie benchmarkingu Wskaźników Efektywności oraz jego zastosowania w biznesie ….

Czytaj dalej

Autor: Tomasz Burnos

Ocena efektywności zarządzania, czyli audyt operacyjny

Przedsiębiorstwo jest jak posiłek w drogiej restauracji. Czasami i dobrze wygląda i dobrze smakuje, a czasami tylko dobrze wygląda. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę planując i realizując audyt operacyjny? Na początku zacznijmy od tego, że tego typu przedsięwzięcie musi być dobrze przygotowane

Czytaj dalej

Autor: Arkadiusz Burnos

KPIs w projektach remontowych

„Jakie wskaźniki powinienem stosować, wyliczać, obserwować, żeby dobrze nadzorować realizowany proces?” – to chyba najczęściej zadawane pytanie przez ludzi nadzorujących utrzymanie ruchu, prowadzących i nadzorujących projekty remontowe. Odpowiedź wydaje się dość prosta: takie, które dobrze odzwierciedlają przebieg procesu. I właściwie na tym można by temat zamknąć.

Czytaj dalej

Autor: Paweł Ziółkowski

Total Productive Maintenance. Koncepcja zarządzania służbami utrzymania ruchu w nowoczesnych organizacjach

Dostępność i niezawodność maszyn i urządzeń, zaangażowani pracownicy, standardy pracy, dobra współpraca między produkcją i utrzymaniem ruchu to kluczowe aspekty omawianej metodologii.

Czytaj dalej

Autor: Agata Michałowska

Doskonalenie zarządzania technicznego – na przykładzie Keller Polska

Doskonalenie zarządzania technicznego to bardzo szerokie zagadnienie, które w każdej firmie przybiera inny kształt. Na rynku funkcjonuje wiele uniwersalnych metodyk, ale najlepsze efekty uzyskują firmy, które poświęcą czas i energię na ich dopasowanie do własnych wymagań. Przykładem takiej firmy jest Keller Polska.

Czytaj dalej

Autorzy: Arkadiusz Burnos, Wojciech Piwoński, Przemysław Wielgus, Krzysztof Badowski

Rejestr informacji o awariach, przestojach i naprawach. Wykorzystanie oprogramowania MS Excel

Gromadzenie informacji eksploatacyjnych to jedno z najważniejszych wyzwań dla służb UR, ponieważ ich kompletność i rzetelność, a następnie ich dogłębna analiza, stanowi najważniejsze narzędzie, które służy do zarządzania tym obszarem.

Czytaj dalej

Autor: Włodzimierz Bułka

Zbieranie danych na potrzeby niezawodności

W ostatnich latach najbardziej popularnym tematem w obszarach utrzymania ruchu i zarządzania technicznego jest niezawodność systemów technicznych. Zainteresowanie zagadnieniem jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ w zależności od bieżącej sytuacji firmy, właściwe zarządzanie niezawodnością pozwala na osiąganie pożądanych celów takich jak: zwiększanie dostępności technicznej instalacji produkcyjnych, obniżanie kosztów utrzymania technicznego, wydłużenie cyklu życia obiektów technicznych czy ograniczanie ryzyka eksploatacyjnego.

Czytaj dalej

Autor: Wojciech Piwoński

Utrzymanie ruchu XXI wieku

Utrzymanie Ruchu przyszłości – jak informatyzacja, robotyzacja i automatyzacja wpływają na system zarządzania UR oraz niezbędne kompetencje? Jakie konkretnie kroki dostosowania służb UR i zarządzania majątkiem należy podjąć, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez nową rzeczywistość?

Czytaj dalej

Autor: Paweł Grzegorczyk

Optymalizacja zużycia energii w przemyśle

Choć wydawać by się mogło, że energochłonne instalacje w przemyśle są poddawane szczególnemu monitoringowi ze względu na ich bardzo wysoki poziom, to jednak nie zawsze tak jest. Wynika to z błędnie przeprowadzonego opomiarowania bądź z niewłaściwego przyporządkowania kosztów do odpowiednich procesów produkcyjnych, co zaburza obraz zużycia energii przez całą linię produkcyjną. Analityka jest niezbędna, aby móc osiągać założoną efektywność, jednak to tylko jeden z elementów całej strategii optymalizacji.

Czytaj dalej

Autor: Paweł Ziółkowski

Zarządzanie kompetencjami przy outsourcingu UR – nowe trendy

Nie sposób opisać współczesne przedsiębiorstwo bez tak znaczącego aspektu i wymiaru kapitału, jakim jest wiedza. Wiedza to ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości, a najważniejsze, że z umiejętnością ich wykorzystania. Kompetencje są połączeniem wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń i są fundamentem współczesnego biznesu. Zasadniczym zadaniem zarządzania kompetencjami w każdej organizacji jest zapewnienie niezbędnego portfela kompetencji, które pozwolą spełnić wyznaczone funkcje przedsiębiorstwa. Są one zazwyczaj kluczowe w danym obszarze działalności przedsiębiorstwa, w tym w utrzymaniu ruchu i zarządzaniu techniką.

Czytaj dalej

Autor: Arkadiusz Burnos i Aneta Getka

Zarządzanie Projektami Przemysłowymi

Metodyka Industrial Project Management to zestaw najlepszych praktyk, praktycznych dokumentów i narzędzi opracowanych do zastosowania w procesach zarządzania projektami przemysłowymi. Wprowadza ona standaryzację wszystkich działań realizowanych w trakcie gromadzenia inicjatyw projektowych i procesie ich analizy, oraz wskazuje konkretne czynności do wykonania w całym procesie zarządzania projektem….

Czytaj dalej

Autor: Dariusz Weber

Risk Based Inspection and Maintenance – Zarządzanie Inspekcjami
oraz Utrzymaniem Ruchu na podstawie analizy ryzyka

A gdyby tak istniała metoda pozwalająca nam na bieżąco analizować ryzyko w naszym systemie technicznym,  którym zarządzamy i inwestować tylko w działania i obszary, gdzie jest to konieczne?

Czytaj dalej

Autor: Tomasz Burnos

Czas zastanowić się nad strategią

Obecne trendy w przemyśle wymuszają na organizacjach wprowadzanie zmian w ich strukturach. Jak do nich podejść oraz do czego one prowadzą? W poniższym felietonie kilka słów o strategii i od czego zacząć wprowadzając w niej zmiany…

Czytaj dalej

Autor: Arkadiusz Burnos

Inwestycja w przyszłość – zarządzanie majątkiem technicznym CERN

O tym, dlaczego zarządzanie aktywami i utrzymanie ruchu jest takie ważne, jak zobaczyć potencjał IoT oraz jak utrzymać motywację pracowników w dużej firmie, z Davidem Widegrenem – szefem działu zarządzania majątkiem technicznym i utrzymaniem ruchu w CERN – rozmawia Arkadiusz Burnos….

Czytaj dalej

Autor: Arkadiusz Burnos

Inżynierów, techników – biorę 20… 40!

Dobry elektryk jest na wagę złota – w obecnych czasach te słowa nabierają dosłownego znaczenia. Jak zmieniło się postrzeganie inżynierów w obecnych czasach? W poniższym felietonie kilka słów o obecnej sytuacji inżynierów na rynku pracy…

Czytaj dalej

Autor: Arkadiusz Burnos

Zarządzanie kompetencjami zespołu inżynierów

Zarządzanie majątkiem technicznym, utrzymaniem ruchu oraz doświadczoną kadrą inżynierów może okazać nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza kiedy mowa o dziale technicznym rafinerii. Z jakimi przedsięwzięciami przychodzi im się mierzyć na co dzień? Odpowiedzi na te i inne pytania w wywiadzie z Dyrektorem ds. Techniki Grupy LOTOS S.A.

Czytaj dalej

Autor: Arkadiusz Burnos

 

 

Dostępne tytuły do pobrania:

 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie:e-mai: info@balticberg.com

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440 

Szkolenia dedykowane z tego zakresu są każdorazowo dostosowywane do organizacji i celów Klienta. Szkolimy zespoły odpowiedzialne za efektywność energetyczną zakładów przemysłowych.

Zobacz ofertę szkoleń dedykowanych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem BalticBerg Institute w Warszawie:

e-mai: info@balticberg.com

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440

Organizujemy szkolenia otwarte ukierunkowane ściśle na tą tematykę.

Zobacz ofertę szkoleń otwartych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem BalticBerg Institute w Warszawie:

e-mai: info@balticberg.com

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440