Certyfikacja prowadzona przez SEAM GROUP Instytut jest odpowiedzią na zainteresowanie profesjonalistów biorących udział w projektach oraz szkoleniach organizowanych przy udziale  naszych ekspertów.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ostatnich miesiącach mieliśmy okazję uhonorować kolejnych Managerów Utrzymania Ruchu  tytułami European MMP. Poniżej znajda Państwo wybrane zdjęcia z wydarzeń odbywających się pod patronatem merytorycznym SEAM GROUP EUROPE, podczas których kandydaci MMP zaprezentowali zrealizowane przez siebie projekty i uzyskali certyfikację MMP – Maintenance Management Professional.

Certyfikacja SEAM GROUP EUROPE dla  MMP (Maintenance lub Manufacturing Management Professional) jest rozwijana od 2010 roku w Polsce oraz innych krajach Środkowej Europy. Staje się lokalnym standardem i uzupełnieniem dla innych uprawnień oraz certyfikatów określających kompetencje menedżerów operacyjnych w specjalnościach: zarządzanie techniczne/UR oraz produkcja.

Certyfikaty MMP

MMP, czyli:

Maintenance Management Professional – Manager Utrzymania Ruchu

to forma certyfikacji profesjonalistów, którzy nie tylko posiadają wiedzę związaną z nowoczesnym zarządzaniem operacyjnym w swojej specjalności (utrzymanie ruchu, zarządzanie techniczne, produkcja…), ale również potrafią wykorzystać swoje umiejętności w praktyce operacyjnej.

Kroki certyfikacji

Certyfikacja jest bardzo przejrzysta i opiera się na praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Kroki certyfikacji są następujące:

1. Zgłoszenie swojej kandydatury w programie MMP. W tym celu prosimy o przesłanie maila na europe@seamgroup.com.

2. Uzyskanie przez kandydata co najmniej 50 punktów  Learning Units (BLU). BLU można zdobywać podczas profesjonalnych szkoleń organizowanych przez SEAM GROUP Institute oraz w projektach prowadzonych przez ekspertów SEAM GROUP EUROPE.

3. Opublikowanie oraz prezentacja wyników projektu doskonalenia operacji w swojej specjalności. W trakcie zdobywania punktów BLU lub po uzyskaniu wymaganego minimum przeprowadzenie pod kierownictwem kandydata projektu doskonalenia wybranego obszaru utrzymania ruchu lub produkcji (w zależności od obranej specjalności). Certyfikacja wymaga opublikowania artykułu oraz wygłoszenie prelekcji na ogólnodostępnej konferencji na temat swoich osiągnięć. Podczas opracowywania i prezentacji wyników projektu niezbędna jest obecność certyfikowanego eksperta SEAM GROUP EUROPE.

4. Złożenie kompletnej dokumentacji postępowania do Centrum Szkoleniowego 

  • Lista szkoleń i konferencji, w których uczestniczył kandydat oraz zdobywał punkty BLU (BalticBerg Learning Units)
  • Opis projektu przeprowadzonego pod kierownictwem kandydata oraz opracowane wyniki
  • Aktualny kwestionariusz osobowy – kontakt: europe@seamgroup.com

Co daje certyfikacja MMP?

MMP to osoba, która w swojej specjalności nie tylko zna wiele z najlepszych praktyk operacyjnych, ale również wdrożyła niektóre z nich i uzyskała satysfakcjonujące efekty. SEAM GROUP  Institute jest integralną częścią SEAM GROUP EUROPE– uznanej organizacji doradczej zajmującej się doskonaleniem operacyjnym. MMP to niezależne potwierdzenie kompetencji kandydatów.

Czy certyfikacja jest odpłatna?

Nie. Certyfikacja MMP nie jest odpłatna dla jej posiadaczy. Nie ma żadnych składek, ani kosztów postępowania. Jedynym wymogiem jest przejście wszystkich wyżej wymienionych kroków certyfikacji, a tytuł jest uzyskiwany dożywotnio.

Kto sprawuje merytoryczny nadzór nad  MMP?

Nadzór merytoryczny nad certyfikacją sprawuje SEAM GROUP EUROPE. Eksperci pracujący w SEAM GROUP EUROPE  mają wieloletnie doświadczenie operacyjne i doradcze. Stosują w projektach wiele znanych narzędzi i metodologii doskonalenia operacyjnego. Ich wkład w rozwój wiedzy i praktyk nowoczesnego zarządzania operacyjnego (utrzymanie ruchu, produkcja i wspomagające te obszary systemy IT) został doceniony przez wiele firm i instytucji w Europie Środkowej.