Po raz trzeci zostaną przyznane statuetki honorowego tytułu OFICERA PRZEMYSŁU.

Inicjatywa ta, podjęta przez BalticBerg Consulting, ma na celu uhonorować osoby szczególnie wyróżniające się w polskim przemyśle, od lat podejmujące wysiłki na rzecz jego rozwoju i promocji w Polsce i za granicą.

Tytuł “Oficer Przemysłu – doceniony przez przemysł”, stanowi wyraz uznania środowiska dla działań laureata, niezależnie od piastowanego przez niego stanowiska czy pełnionej funkcji. Tytuł ten może otrzymać osoba, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju przemysłu, reprezentowanej firmy lub produktu.

> ZGŁOŚ SWOJEGO KANDYDATA 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dot. plebiscytu i zachęcamy do zgłoszeń!

Statuetki przyznane zostaną w 3 kategoriach:

  • Doceniony przez przemysł, to kategoria otwarta, w której pracownicy polskiego przemysłu mogą nominować osobistości, które uważają za szczególnie godne tego wyróżnienia.
  • Honorowy Oficer Przemysłu, to tytuł przyznawany za wybitne zasługi na rzecz promocji i rozwoju polskiego przemysłu, nowatorskiej myśli technicznej i wybitne usprawnienia przez Radę Programową Konferencji Oficerów Przemysłu.
  • Projekt przemysłowy roku, to wyróżnienie nadawane również przez Radę Programową KOP dla szczególnie innowacyjnego lub niecodziennego rozwiązania zaimplementowanego w polskim przemyśle w minionych 12 miesiącach.