Niezawodność

Niezawodność – w ujęciu formalnym jest to prawdopodobieństwo tego, że obiekt zachowane w określonym czasie i przy określonych warunkach eksploatacyjnych zdatność do spełniania swojej funkcji (np. wydajność, sprawność, parametry fizyczne procesu). Jest to również w rozumieniu potocznym cecha/właściwość obiektu technicznego informująca czy obiekt, w zadanych warunkach eksploatacyjnych spełnił wymagania – czyli odnosząca się do opisywania i oceniania dotychczasowych osiągnięć obiektu.  wszystkie parametry jakich się od niego oczekuje w ciągu zadanego czasu.

Szkolenia otwarte związane z tym hasłem
Szkolenia dedykowane związane z tym hasłem
Usługi doradcze i wdrożeniowe BalticBerg związane z tym hasłem