SEAM GROUP EUROPE skupia swoje działania na realizacji realnych zadań związanych z doskonaleniem zarządzania operacjami – utrzymaniem ruchu, produkcja, logistyką, administracją biznesu i systemami IT. Nasi konsultanci są zarówno praktykami z wieloletnim doświadczeniem operacyjnym, jak i doskonale przygotowanymi konsultantami. Ich zadaniem jest pomóc Klientom  w efektywnym doskonaleniu i realizowaniu operacji.

Konsultanci SEAM GROUP EUROPE wnoszą do organizacji naszych Klientów wiele pokładów wartości dodanych…

Przede wszystkim doświadczenie

Nasi eksperci posiadają doświadczenia z wielu organizacji. Zarówno w praktyce operacyjnej jak i doradczej poznali wiele systemów, rozwiązań, środowisk i problemów zarządczych oraz operacyjnych. Wartością dodana jaka płynie z tego faktu jest dostęp pracowników Państwa firmy do doświadczeń i wiedzy naszych konsultantów. Dyskusja nad Państwa problemem może w ten sposób zostać znacznie skrócona, a obrane rozwiązania będą znacznie bardziej skuteczne.

Ograniczenie ryzyka

Państwa decyzje związane z codzienną działalnością, jak i z projektami (np. doskonalenia procesów biznesowych) są na każdym kroku obarczone ryzykiem niepowodzenia. Ryzyko to ma wiele składowych, jednak wpływ wielu z nich można znacznie ograniczyć korzystając z doświadczeń ekspertów. Wiele niekorzystnych konsekwencji decyzji zarządczych pozostaje ukryte przez długi czas i ujawnia się w kluczowych momentach istnienia firmy. Nasi konsultanci generują wartość dodaną poprzez znaczne obniżenie ryzyka operacyjnego i projektowego.

Realne rozwiązywanie problemów

Istotna wartością dodana jest skupienie się naszych konsultantów na rozwiązywaniu realnych problemów biorąc pod uwagę realne uwarunkowania. W profesjonalny sposób wspieramy inicjatywy płynące z planów strategicznych, aby umożliwić ich realne i skuteczne wdrożenie w obszarach operacyjnych. Wartość dodana powstaje na wszystkich etapach: planowania, inicjacji, realizacji i zamykania projektów oraz inicjatyw.

Szybsze rozwiązywanie problemów

Eksperci SEAM GROUP EUROPE skupiają się na indywidualnym podejściu do każdego zagadnienia. Jednak nie sposób zauważyć, że wiele firm staje przed podobnymi problemami i wyzwaniami. Rozwiązania opracowane no potrzeby innych projektów na świecie stają się dostępne w zasięgu ręki. Tym samym czas potrzebny do rozwiązania problemów czy zrealizowania inicjatyw jest znacznie krótszy.

Wiarygodny punkt odniesienia

Konsultanci SEAM GROUP EUROPE są doskonale zorientowani w zakresie najlepszych praktyk operacyjnych w swoich specjalnościach. Dzięki ich pracy każda firma może ustalić wiarygodnie swój aktualny punkt odniesienia na drodze do tzw. “Best Practices”. Jest tu istotna zarówno ocena ilościowa, jak i jakościowa. Konsultanci w możliwie dokładny sposób pomagają w ustaleniu punktu odniesienia, ułatwiając tym samym monitoring zmian i postępu.

Rozwój zawodowy i interpersonalny pracowników Klienta

Pracownicy Państwa firmy współpracujący z konsultantami SEAM GROUP EUROPE podczas projektów korzystają z ich wiedzy i doświadczenia. Tym samym ich rozwój zawodowy jest stymulowany w kierunku osiągania celów w obszarze swoich specjalności. Współpraca z konsultantami pozwala na szybszy rozwój ich kompetencji zawodowych i zdolności interpersonalnych. Szczególnie istotne jest tu ukierunkowanie konsultantów na poszukiwanie i kształtowanie liderów w organizacji Klienta. Umiejętność przewodnictwa inicjatywom doskonalenia operacji i procesów jest tak samo istotnym czynnikiem sukcesu jak wiedza i doświadczenie.

Nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji i mamy nadzieję przyczynić się do sukcesu Państwa firmy.

 

Zespół SEAM GROUP EUROPE