Zarządzają Państwo znaczącym majątkiem technicznym i/lub infrastrukturą?

Audyt Zarządzania Majątkiem

Nowoczesne Zarządzanie Majątkiem (ang. Physical Asset Management lub po prostu Asset Management) to szerokie ujęcie zagadnień związanych z całym cyklem życia systemów technicznych i infrastruktury (zobacz pełną ofertę AM). Audyt to przede wszystkim szczegółowa analiza procesów zarządzania majątkiem, poszukiwanie wniosków na temat stanu obecnego oraz opracowanie drogi doskonalenia:

 • redukcji i/lub bardziej korzystnej alokacji kosztów związanych z majątkiem,
 • sposobów lepszego wykorzystania majątku,
 • wprowadzenia do organizacji sprawdzonych rozwiązań ułatwiających osiągniecie celów biznesowych.

Audyt zarządzania majątkiem realizowany przez ekspertów SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg) prowadzony jest w zgodności z seriami norm ISO 55001, PAS 55 oraz dobrymi praktykami wypracowanymi przez zespół ekspercki SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg). Audyt obejmuje wszystkie dziedziny kluczowe dla efektywnego zarządzania majątkiem w przedsiębiorstwie i/lub u operatora infrastruktury, m.in.:

 • struktura i strategia zarządzania majątkiem w organizacji,
 • portfolio i realizacja inwestycji,
 • utrzymanie ruchu / utrzymanie techniczne,
 • procesy wykorzystania majątku (eksploatacja od strony użytkowników),
 • systemy informatyczne wspomagające zarządzanie majątkiem,
 • zarządzanie budżetem związanym z majątkiem technicznym,
 • inne dziedziny kluczowych praktyk Asset Management.

Analiza stanu obecnego – przekrojowa i przejrzysta! Od 100 do nawet 200 zagadnień szczegółowych audytu – zawsze dostosowanych do konkretnej organizacji i typu majątku!

Audyt utrzymania ruchu realizowany przez SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg) to szereg spotkań indywidualnych i grupowych z pracownikami Klienta, dokładny przegląd dokumentacji operacyjnej oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w Zarządzaniu Majątkiem.

Kluczowe produkty z tej usługi

 • ocena stanu obecnego w zakresie zarządzanina majątkiem
 • analiza benchmarkowa (branżowa/geograficzna)
 • rekomendacje w zakresie doskonalenia procesów Asset Management
 • niezależne spojrzenie na swoją organizację
 • skrócenie czasu dojścia do optymalnych rozwiązań
 • jednolity raport zawierający dziesiątki wniosków szczegółowych, wnioski kluczowe oraz rekomendacje
 • rekomendacje ułożone w taki sposób by ich adaptacja do strategii zarządzania majątkiem zajmowała jak najmniej czasu
 • wskazane oczekiwane korzyści i zagrożenia płynące z poszczególnych kluczowych obserwacji i rekomendacji

Dlaczego SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg)?

 • potwierdzone doświadczenie – eksperci SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg)  mieli okazję odwiedzić dziesiątki firm w Polsce i na świecie, gdzie realizowali przekrojowe audyty procesów zarządzania majątkiem
 • SEAM Group Europe to pierwsza organizacja w Polsce, która zorganizowała przekrojowe konsultacje branżowe i szkolenia z zakresu ISO 55001
 • audyty realizowane przez naszych ekspertów są każdorazowo dostosowywane (ich zakres i szczegółowość) do organizacji i celów Klienta – nie korzystamy z gotowych, dostępnych w internecie narzędzi
 • ponad 80% naszych rekomendacji wprowadzane jest do planu projektu wdrożenia
 • nasi Klienci szacują, że czas dojścia do oczekiwanych rozwiązań skrócili dzięki audytowi o więcej niż 50%
 • powstałe z naszym udziałem rekomendacje są znakomitą podstawą do efektywnego zarządzania zmianami w organizacji – według relacji Klientów ponad 50% mniej oporów związanych z realizacją zmian

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440 

Szkolenia dedykowane z tego zakresu są każdorazowo dostosowywane do organizacji i celów Klienta.

Zobacz ofertę szkoleń dedykowanych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440

Wybrane szkolenia otwarte zawierają moduł auto-audytu dla systemu Zarządzania Majątkiem.

Zobacz ofertę szkoleń otwartych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440

[/fusion_text]