System IT dla Zarządzania Majątkiem – CMMS/EAM

W skrócie:

 • zarządzanie informacją o majątku
 • wsparcie decyzji inwestycyjnych
 • aktualne informacje na potrzeby zarządzania ryzykiem
 • planowanie i nadzór prac utrzymania technicznego
 • magazyny techniczne itp.

Jesteśmy niezależnym doradcą i integratorem w zakresie wyboru oraz wdrażania systemów CMMS oraz EAM dla zarządzania majątkiem w przedsiębiorstwie. Dostarczamy ekspercką wiedzę w zakresie wielu popularnych systemów wspomagających zarządzanie majątkiem (m.in. IBM Maximo, INFOR EAM, IFS, SAP PM, Agility, COSWIN i wiele innych).

CMMS, czyli Computerised Maintenance Management System to nic innego jak system informatyczny poświęcony gromadzeniu informacji na temat eksploatacji oraz wspomagający zarządzanie pracami utrzymania ruchu/utrzymania technicznego. Integruje w sobie zazwyczaj wiele modułów związanych z posiadanymi zasobami osobowymi i technicznymi oraz organizacją ich pracy.

Enterprise Asset Management – coraz częściej w rodzimym środowisku eksploatacyjnym pojawia się też szeroko znany na świecie termin EAM. Podczas, gdy CMMS jest podstawowym narzędziem wspomagającym zarządzanie utrzymaniem ruchu, istnieją jeszcze systemy z punktu widzenia funkcjonalności bardziej rozbudowane. Skrót wywodzi się od angielskiego „Enterprise Asset Management” co w dosłownym przetłumaczeniu oznacza zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa. EAM to nic innego jak narzędzie zarządzania cyklem życia różnego rodzaju wyposażenia (nie tylko maszyn) obejmujące oprócz funkcjonalności CMMS (wspomagającego zarządzanie UR, planowanie pracy itp.) również więcej szczegółów dla rejestru majątku, inwestycji, bezpieczeństwa, dokumentacji technicznej, gospodarki magazynowej i zakupów, zarządzania podwykonawcami, paszportyzacji sieciowej itd.

Zarówno CMMS, jak i EAM stają się codziennością wielu przedsiębiorstw. Mogą one funkcjonować jako odrębne systemy niezwiązane z firmowymi zasobami np. ERP, lub jako ich integralne lub interfejsowane elementy.

Firma SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg) wspiera Klientów w doborze rozwiązań klasy CMMS/EAM oraz w procesie wdrażania.

Kluczowe produkty z tej usługi

 • jasno sprecyzowane wymagania względem systemu CMMS w Państwa organizacji – nawet 50% krótszy czas opracowania specyfikacji, ponad 400 zdefiniowanych i opisanych funkcji CMMS/EAM, które ułatwią konfigurację Państwa potrzeb
 • przejrzysta i zaprojektowana dla Państwa prezentacja wielu systemów CMMS/EAM
 • analizy porównawcze systemów CMMS/EAM – porównanie nawet 270 szczegółów i klarowne podsumowanie
 • przygotowane umowy z dostawcami CMMS/EAM
 • projekt wdrożenia systemu CMMS w Pańśtwa organizacji – nawet 30% krótszy projekt skutecznego wdrożenia
 • procesy biznesowe dla wdrożenia CMMS zaprojektowane na Państwa potrzeby
 • raporty z systemów CMMS dopasowane do Pańśtwa potrzeb i celów

Korzyści dla Klienta ze współpracy z SEAM Group Europe

 • potwierdzone doświadczenie – zrealizowaliśmy już dziesiątki porównań systemów CMMS/EAM na potrzeby wyboru systemu przez naszych Klientów, doskonale rozumiemy wyzwania związane zarówno z wymogami informatycznymi, jak i funkcjonalnymi
 • jesteśmy całkowicie niezależną organizacją – pracujemy na wszystkich znanych systemach CMMS/EAM, nie mamy powiązań biznesowych (prowizyjnych) z żadnym producentem ani dystrybutorem CMMS/EAM
 • łatwiejsze negocjacje – realne ceny dzięki współpracy z ekspertami SEAM Group Europe
 • ponad 400 zdefiniowanych i opisanych funkcji CMMS/EAM, które ułatwią konfigurację Państwa potrzeb
 • posiadamy bogate doświadczenie z różnymi systemami CMMS/EAM – nawet 30% krótszy projekt skutecznego wdrożenia

Czy są Państwo zainteresowani usługami i produktami w tym zakresie?

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440 

Szkolenia dedykowane z tego zakresu są każdorazowo dostosowywane do organizacji i celów Klienta. Szkolimy wewnętrznych liderów projektów, zespoły projektowe odpowiedzialne za wdrożenie CMMS/EAM.

Zobacz ofertę szkoleń dedykowanych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group  Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440

Wybrane szkolenia otwarte SEAM GroupInstitute zawierają moduły dotyczące CMMS/EAM.

Zobacz ofertę szkoleń otwartych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440