Industrial Project Management (IPM) – praktyczna strona zarządzania projektami w przemyśle i nie tylko

Ogólne i teoretycznie uniwersalne metodologie projektowe są użyteczne w standaryzacji procesów związanych z zarządzaniem projektami, jednak ich praktyczne zastosowanie wymaga długiego dostosowania do konkretnej organizacji przemysłowej lub usługowej związanej z przemysłem.

Industrial Project Management

Najlepsze praktyki projektów przemysłowych:

Audyt systemu IPM
Metodyka IPM
Certyfikacja IPM
Szkolenia otwarte IPM

Na podstawie licznych doświadczeń rynkowych, eksperci BalticBerg opracowali kompleksowy program zarządzania projektami w przemyśle (i nie tylko). BalticBerg oferuje w tym zakresie kompleksowy program szkolenia dla pracowników organizacji oraz wsparcie we wdrożeniu dobrych praktyk.

Industrial Project Management to przemyślana i praktyczna metodyka dalece ukierunkowana na realia przemysłowe. 5 faz zarządzania projektami przemysłowymi, 19 obszarów dobrych praktyk! Zobacz plakat IPM (poniżej)…

Co wyróżnia BalticBerg Industrial Project Management:

 • PRAKTYKA I SPECJALIZACJA – używamy metodologii projektowych, ale sprowadzamy ich zastosowanie do bardzo praktycznych zastosowań w projektach obejmujących:
  • budowę, rozbudowę, relokację lub modernizację systemów produkcyjnych,
  • inicjatywy doskonalenia operacyjnego (restrukturyzacje, narzędzia Lean, Six Sigma, TPM itp.) w organizacjach przemysłowych i usługowych,
  • adaptację i wdrażanie systemów informatycznych klasy ERP, EAM, CMMS, BI, Performance Management,
  • zarządzanie złożonymi projektami remontowymi (przygotowanie i realizacja kampanii remontowych).
 • DOŚWIADCZENIE – szkolenia i wdrożenia metodologii IPM prowadzą eksperci z doświadczeniem w wyżej wymienionych projektach w różnych branżach, a nie eksperci od ogólnych i teoretycznie uniwersalnych metodologii.
 • DEDYKOWANA METODOLOGIA – każdy pakiet szkoleń oraz wdrożenie poprzedzone jest dostosowaniem metodologii IPM do organizacji Klienta.
 • DOBRE PRAKTYKI DLA KONKRETNYCH TYPÓW PROJEKTÓW – podczas szkoleń oraz wdrażania metodologii pracujemy na materiałach Klienta i prowadzimy praktyczne warsztaty wypełnione konkretnymi dobrymi praktykami z wyżej wymienionych kategorii projektów.
 • INTUICYJNE I NOWOCZESNE NARZĘDZIA IT – wspieramy wdrożenie narzędzi IT do interaktywnego zarządzania projektami w chmurze wewnętrznej lub zewnętrznej.

IPM to zintegrowana metodologia o klarownej filozofii:

“Dostarczenie wiedzy i praktyk dla skutecznej realizacji projektów. Szybko, przejrzyście, praktycznie!”

Zakres dziedzinowy (typów/zakresów projektów) dla poszczególnych modułów i warsztatów praktycznych jest ustalany z Klientem i realizowany na przykładach branżowych, wpisujących się w organizację Klienta. W zależności od potrzeb Klienta szkolenia i warsztaty obejmują wybrane lub wszystkie dziedziny kierunkowe IPM:

 • budowa/modernizacja/relokacja systemów produkcyjnych,
 • doskonalenie operacyjne,
 • informatyzacja przemysłu,
 • projekty remontowe,

lub tylko wybrane.

Kluczowe produkty z tej usługi

  • efektywne i ujednolicone podejście do zarządzania projektami
  • znacząca poprawa jakości prowadzenia projektów
  • zmniejszenie ryzyka niepowodzeń w projektach
  • wdrożone najlepsze i najbardziej intuicyjne narzędzia IT do zarządzania projektami
  • skrócony wielokrotnie czas rozwoju dobrych praktyk dla projektów przemysłowych i projektów doskonalenia – dziesiątki praktycznych rozwiązań gotowych do wdrożenia i stosowania
  • dobór metod i optymalnej częstotliwości inspekcji projektów

Dlaczego BalticBerg?

  • jesteśmy firmą specjalizującą się w zagadnieniach utrzymania ruchu i zarządzania technicznego
  • w zakresie zarządzania projektami bazujemy na najbardziej znanych standardach i terminologii, ale upraktyczniamy je do bezproblemowego zastosowania
  • nasi konsultanci to praktycy z doświadczeniem międzynarodowym w dużych korporacjach, ich praktyka to gwarancja najbardziej efektywnego podejścia
  • mamy doświadczenie w doborze, dostosowaniu i wykorzystaniu metodologii projektowych
  • wykorzystujemy na co dzień najbardziej intuicyjne i najnowocześniejsze systemy IT dla zarządzania projektami
  • możemy dostarczyć usługi oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektami w przemyśle i nie tylko w języku polskim i angielskim

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie:

e-mai: info@balticberg.com

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440   

Szkolenia dedykowane z tego zakresu są każdorazowo dostosowywane do organizacji i celów Klienta. Szkolimy ekspertów IPM.

Zobacz ofertę szkoleń dedykowanych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem BalticBerg Institute w Warszawie:

e-mai: info@balticberg.com

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440

Przygotowaliśmy dla Państwa cykliczne szkolenia otwarte z zakresu najlepszych praktyk zarządzania projektami przemysłowymi zgodnymi z metodyką IPM.

Zobacz ofertę szkoleń otwartych Industrial Project Management >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem BalticBerg Institute w Warszawie:

e-mai: info@balticberg.com

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440
tel.: +48 22 20 35 440