Analiza procesów Zarządzania Projektami Przemysłowymi – Industrial Project Management

Ogólne i teoretycznie uniwersalne metodologie projektowe są użyteczne w standaryzacji procesów związanych z zarządzaniem projektami, jednak ich praktyczne zastosowanie wymaga długiego dostosowania do konkretnej organizacji przemysłowej lub usługowej związanej z przemysłem.

Industrial Project Management

Na podstawie licznych doświadczeń rynkowych, eksperci BalticBerg opracowali kompleksowy program zarządzania projektami w przemyśle (i nie tylko). BalticBerg oferuje w tym zakresie kompleksowy program szkolenia dla pracowników organizacji oraz wsparcie we wdrożeniu dobrych praktyk.

Audyt, czyli analiza stanu obecnego to działanie ukierunkowane na poszukiwanie potencjalnych obszarów doskonalenia w obszarze prowadzenia projektów przemysłowych. Audyt to także podstawa dostosowania metodyki IPM do organizacji Klienta.

Analiza IPM obejmuje blisko 100 kluczowych zagadnień prowadzenia projektów przemysłowych!

Audyt IPM obejmuje wszystkie główne dziedziny zarządzania projektami przemysłowymi i ich zestawienie z najlepszymi praktykami rynkowymi. Wiele organizacji oszczędza miliony dzięki coraz lepiej prowadzonym inwestycjom. Zapraszamy do wspólnego przeglądu praktyk IPM.

Kluczowe produkty z tej usługi

  • efektywne i ujednolicone podejście do zarządzania projektami
  • znacząca poprawa jakości prowadzenia projektów
  • zmniejszenie ryzyka niepowodzeń w projektach
  • wdrożone najlepsze i najbardziej intuicyjne narzędzia IT do zarządzania projektami
  • skrócony wielokrotnie czas rozwoju dobrych praktyk dla projektów przemysłowych i projektów doskonalenia – dziesiątki praktycznych rozwiązań gotowych do wdrożenia i stosowania
  • dobór metod i optymalnej częstotliwości inspekcji projektów

Dlaczego BalticBerg?

  • jesteśmy firmą specjalizującą się w zagadnieniach utrzymania ruchu i zarządzania technicznego
  • w zakresie zarządzania projektami bazujemy na najbardziej znanych standardach i terminologii, ale upraktyczniamy je do bezproblemowego zastosowania
  • nasi konsultanci to praktycy z doświadczeniem międzynarodowym w dużych korporacjach, ich praktyka to gwarancja najbardziej efektywnego podejścia
  • mamy doświadczenie w doborze, dostosowaniu i wykorzystaniu metodologii projektowych
  • wykorzystujemy na co dzień najbardziej intuicyjne i najnowocześniejsze systemy IT dla zarządzania projektami
  • możemy dostarczyć usługi oraz doradztwo w zakresie zarządzania projektami w przemyśle i nie tylko w języku polskim i angielskim

Czy są Państwo zainteresowani usługami i produktami w tym zakresie?

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie:

e-mai: info@balticberg.com

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440 

Szkolenia dedykowane z tego zakresu są każdorazowo dostosowywane do organizacji i celów Klienta. Szkolimy ekspertów IPM.

Zobacz ofertę szkoleń dedykowanych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem BalticBerg Institute w Warszawie:

e-mai: info@balticberg.com

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440

Przygotowaliśmy dla Państwa cykliczne szkolenia otwarte z zakresu najlepszych praktyk zarządzania projektami przemysłowymi zgodnymi z metodyką IPM.

Zobacz ofertę szkoleń otwartych Industrial Project Management >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem BalticBerg Institute w Warszawie:

e-mai: info@balticberg.com

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440
tel.: +48 22 20 35 440