Oferta szkoleniowa SEAM GROUP Institute

Instytut realizuje szkolenia, warsztaty i seminaria w obszarze tematów związanych z zarządzaniem technicznym, utrzymaniem ruchu oraz innymi wybranymi dziedzinami zarządzania operacyjnego. Oferta skierowana jest zarówno do indywidualnych profesjonalistów chcących rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, jak i do firm, które pragną w przemyślany sposób podnieść kwalifikacje swoich specjalistów i menedżerów. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń prowadzonych przez naszych ekspertów.

Aktualna oferta szkoleń znajduje się tutaj:

Szkolenia otwarte Utrzymanie Ruchu i Zarządzanie Majątkiem >>

Oferta szkoleń dedykowanych >>

Certyfikacja MMP

Zdobądź certyfikat Managera UR lub Managera Produkcji! Zapoznaj się z zasadami certyfikowania MMP (Maintenance Management Professional lub Manufacturing Management Professional).

MMP, czyli: Maintenance Management Professional – Manager Utrzymania Ruchu oraz Manufacturing Management Processional – Manager Produkcji

to forma certyfikacji profesjonalistów, którzy nie tylko posiadają wiedzę związaną z nowoczesnym zarządzaniem operacyjnym w swojej specjalności (utrzymanie ruchu lub produkcja), ale również potrafią wykorzystać swoje umiejętności w praktyce operacyjnej.

WIĘCEJ INFORMACJI >>

SEAM GROUP Institute w kilku słowach

Najwyższa jakość i przełożenie na praktykę

Nasze szkolenia przygotowywane są z myślą o wykorzystaniu zdobytej wiedzy w praktyce. Szkolenia prowadzone są przez praktyków i menedżerów doświadczonych w swoich specjalizacjach. Metodyka szkoleń, seminariów i warsztatów jest ukierunkowana na aktywizację uczestników oraz nauczanie poprzez indywidualną i grupową pracę na realnych zagadnieniach. Wykonywanie zadania szkoleniowe każdorazowo są dostosowywane do profilu, branży i doświadczenia uczestników.

Interaktywna forma szkoleń

Szkolenia, warsztaty i seminaria odbywają się w formie interaktywnej z wykorzystaniem wielu narzędzi elektronicznych (formularzy, oprogramowania itp.). Interaktywna forma zajęć odbywa się m.in. na wygodnych tabletach i komputerach. Poprzez zastosowanie profesjonalnych rozwiązań informatycznych eksperci prowadzący na bieżąco przedstawiają wyniki pracy uczestników, omawiają je i korygują.

Interaktywne_szkolenia_BalticBerg zdjęcie kpi

… korzystamy z profesjonalnych interaktywnych rozwiązań …

Dedykowane materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe są każdorazowo skrupulatnie dostosowywane do profilu oraz doświadczenia uczestników, by umożliwić im jak najlepsze ich wykorzystanie podczas szkoleń i po ich zakończeniu. Prezentacje i materiały multimedialne, przykłady dokumentacji, interaktywny dostęp do systemów ERP, EAM i CMMS to tylko niektóre z form wspomagających szkolenia, warsztaty i seminaria.

Najlepszy stosunek jakości do ceny

Doskonale rozumiemy organizacje, które inwestują w wiedzę swoich pracowników. SEAM GROUP Institute oferuje wysoką jakość szkoleń, dopracowaną metodykę i doświadczenie ekspertów zachowując przy tym optymalną cenę. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń, warsztatów i seminariów.