SEAM GROUP Instytut realizuje szkolenia, warsztaty i seminaria w obszarze tematów związanych z zarządzaniem operacyjnym i technicznym. Oferta szkoleń dedykowanych skierowana jest do firm i organizacji, które pragną w przemyślany sposób podnieść kwalifikacje swoich specjalistów i menedżerów. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń dedykowanych prowadzonych przez ekspertów SEAM GROUP EUROPE.

Zarządzanie operacyjne i doskonalenie produkcji

 • Program szkolenia i szczegóły: Broszura PDF
 • Czas trwania:
  – program proponowany w broszurze 2 dni
  – program dedykowany wraz z kontynuowaną pracą warsztatową z Klientem może trwać kilkukrotnie dłużej
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301
 • Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu podczas którego omawiana jest strategia biznesowa Klienta oraz opracowywana jest szczegółowa strategia operacyjna dotycząca Produkcji, Utrzymania Ruchu, Inwestycji, Logistyki, Sprzedaży itp… Konsultanci BalticBerg są ekspertami w zakresie zarządzania operacyjnego i szkolenie obejmuje wstęp teoretyczny, ale przede wszystkim nastawione jest na praktyczny “produkt” jakim jest dokument zawierający realną strategię operacyjną rozpisaną w postaci konkretnych zadań do realizacji w określonym czasie. Podczas szkolenia wykorzystywane jest oprogramowanie ułatwiające opracowanie strategii i zaplanowanie wynikowych projektów. Broszura PDF nie jest dostępna na www. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszym biurem.
 • Czas trwania:
  – program proponowany w broszurze 2 dni
  – program dedykowany wraz z kontynuowaną pracą warsztatową z Klientem może trwać kilkukrotnie dłużej
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301
 • Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu podczas którego omawiany jest zakres mierzenia efektywności w organizacji Klienta. Podczas szkolenia wykorzystywane są narzędzia i zestawy wskaźników dla różnego rodzaju firm. BalticBerg posiada bardzo dużą bazę definicji KPIs, które są podczas szkolenia dostosowywane do organizacji Klienta. opracowywane są również wzory raportów oraz struktura KPIs dla organizacji Klienta. Broszura PDF nie jest dostępna na www. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszym biurem.
 • Czas trwania:
  – program proponowany w broszurze 2 dni
  – program dedykowany wraz z kontynuowaną pracą warsztatową z Klientem może trwać kilkukrotnie dłużej
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301
 • Program szkolenia: BROSZURA (PDF)
 • Czas trwania:
  – program proponowany w broszurze 2 dni
  – program dedykowany wraz z pracą warsztatową na systemie Klienta trwa do 4 dni
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301
 • Konsultanci BalticBerg projektują organizacje jednostek biznesowych od wielu lat. Posiadamy doświadczenie w adaptacji i wdrażaniu różnych struktur organizacyjnych w działach technicznych, produkcyjnych, logistycznych, zakupów, HR (itd.) o różnej wielkości. Posiadamy w swoim dorobku predefiniowane zoptymalizowane struktury referencyjne, które po doborze do Klienta są uszczegóławiane i zapewniają efekty wdrożenia. Podczas szkolenia realizowana jest praca na przykładzie organizacji Klienta. Szkolenie obejmuje również tematykę szacowania etatyzacji w obszarach operacyjnych. Broszura PDF nie jest dostępna na www. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszym biurem.
 • Czas trwania: 2 dni
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301

Kompetencje miękkie i komunikacja w Produkcji i UR oraz sprzedaż w przemyśle

 • Program szkolenia obejmuje bardzo ciekawy zakres tematyczny dotyczący komunikacji. Całe zajęcia odbywają się w formie warsztatów mających na celu zidentyfikowanie różnego rodzaju problemów w komunikacji pomiędzy pracownikami oraz przećwiczenia sposobów rozwiązywania tych problemów.  Broszura PDF nie jest dostępna na www. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszym biurem.
 • Czas trwania: 2 dni
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301
 • Manager Techniczny to unikalny i kompleksowy program edukacyjny z interaktywnym podejściem do warsztatów, który zawiera 13 modułów w tym ponad 120 godzin dydaktycznych i ponad 25 warsztatów praktycznych wykorzystujących przygotowane narzędzia. Program edukacyjny trwa pół roku: 6 zjazdów piątek – niedziela, a zajęcia prowadzą praktycy zarządzania technicznego oraz eksperci branżowi. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: http://azt.edu.pl/
 • Czas trwania: 6 x 3 dni (w sumie 18 dni szkoleniowych)
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301
 • Program szkolenia obejmuje bardzo ciekawy i efektywny zakres tematyczny dotyczący rozwoju umiejętności zarządzania zmianami w organizacjach. Każda organizacja jest w procesie ciągłych zmian. Managerowie, inżynierowie i specjaliści mogą te zmiany adaptować bardziej lub mniej efektywnie. Zajęcia obejmują przykładowe modele zarządzania zmianą, przygotowanie organizacji do zmiany, jej realizację i utrwalanie zmian w organizacji. Broszura PDF nie jest dostępna na www. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszym biurem.
 • Czas trwania: 2 dni
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301
 • Program szkolenia dla managerów, specjalistów i inżynierów sprzedaży na rynku przemysłowym. Prowadzony przez doświadczonych ekspertów i zawsze dostosowywany do branży Klienta oraz jego warunków sprzedaży. Obejmuje tematykę organizacji sprzedaży, rozwój kompetencji sprzedażowych oraz prezentacji produktów/usług dla przemysłu.
 • Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia Efektywna sprzedaż w przemyśle
 • Czas trwania: 2 -4 dni w zależności od zakresu
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301

Utrzymanie Ruchu, Zarządzanie Techniczne

Szkolenia przekrojowe

 • Program szkolenia obejmuje główne typy analiz techniczno-ekonomicznych: analizę wariantów kosztów utrzymania obiektu, analizę kosztów dla celów niezawodnościowych – RTA (ang. Reliability Target Analysis), analizę opłacalności outsourcingu). W ramach zajęć wykorzystywane są narzędzia autorskie BalticBerg, które są następnie udostępniane uczestnikom. Broszura PDF nie jest dostępna na www. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszym biurem.
 • Czas trwania: 2 dni
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301

Szkolenia specjalistyczne – Niezawodność i Ryzyko

 • Program szkolenia obejmuje pełny zakres podstaw teoretycznych oraz praktyczne wykorzystanie narzędzi RBI oraz Integrity Management. Dotyczy zarządzania systemami ciśnieniowymi i obiektami statycznymi. Broszura PDF nie jest dostępna na www. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszym biurem.
 • Czas trwania: 3-5 dni
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301
 • Program szkolenia obejmuje pełny zakres podstaw teoretycznych oraz praktyczne wykorzystanie narzędzi oceny ryzyka oraz metod zarządzania ryzykiem w eksploatacji i operacjach przemysłowych. Broszura PDF nie jest dostępna na www. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszym biurem.
 • Czas trwania: 2-4 dni
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301

Szkolenia specjalistyczne – Prewencyjne UR

 • Program szkolenia: BROSZURA (PDF)
 • Czas trwania:
  – program proponowany w broszurze 2 dni
  – program dedykowany wraz z pracą warsztatową na systemie Klienta trwa do 5 dni
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301
 • Program szkolenia: BROSZURA (PDF)
 • Czas trwania:
  – program proponowany w broszurze 1 dzień
  – program dedykowany wraz z pracą warsztatową na systemie Klienta trwa do 5 dni
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301/li>
 • Program szkolenia obejmuje pełny zakres podstaw teoretycznych oraz praktyczne przygotowanie narzędzia analizy krytyczności w firmie Klienta. W ramach warsztatów prowadzona jest analiza krytyczności dla systemów technicznych Klienta. Broszura PDF nie jest dostępna na www. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszym biurem.
 • Czas trwania:
  – program podstawowy – 1 dzień
  – program dedykowany wraz z pracą warsztatową na systemie Klienta trwa do 3 dni

Szkolenia specjalistyczne – Efektywność i organizacja UR

 • Program szkolenia: BROSZURA (PDF)
 • Czas trwania:
  – program proponowany w broszurze 2 dni
  – program dedykowany wraz z pracą warsztatową na systemie Klienta trwa do 4 dni
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301
 • Program szkolenia: BROSZURA (PDF)
 • Czas trwania:
  – program proponowany w broszurze 1 dzień
  – program dedykowany wraz z pracą warsztatową na systemie Klienta trwa do 3 dni
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301
 • Program szkolenia: BROSZURA (PDF)
 • Czas trwania:
  – program proponowany w broszurze 2 dni
  – program dedykowany wraz z pracą warsztatową na systemie Klienta trwa do 4 dni
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301
 • Program szkolenia obejmuje pełny zakres podstaw teoretycznych dla zarządzania wiedzę oraz praktyczne tworzenie narzędzi zarządzania wiedzą w organizacji UR.  W ramach warsztatów opracowywane są narzędzia zarządzania wiedzą dla organizacji Klienta. Broszura PDF nie jest dostępna na www. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszym biurem.
 • Czas trwania: 2 dni
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301
 • Program szkolenia obejmuje podstawy autonomicznego UR w rozumieniu metodologii TPM oraz PAM. Omówiona jest szeroko metodyka przekazywania działań technicznych z UR do Produkcji i wskazywane są wyraźnie graniczne okoliczności dla takich działań. Przedstawione są dobre i złe praktyki wdrażania AM. Ćwiczenia obejmują przygotowanie planu i realizację pierwszych kroków autonomicznego utrzymania ruchu w organizacji Klienta. Broszura PDF nie jest dostępna na www. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z naszym biurem.
 • Czas trwania: 2 dni
 • Kontakt w sprawie tego szkolenia:
  formularz kontaktowy lub +48 790 550 301

Formularz zapytania 
o szkolenie dedykowane >> 

Szkolenia dedykowane są dostosowywane każdorazowo do firmy Klienta. Eksperci prowadzący pracują z grupą szkoleniową na studiach przypadków dotyczących bezpośrednio działalności Klienta.

Szkolenia dedykowane to efektywna kosztowo i skuteczna droga do podniesienia kompetencji pracowników. Zapraszamy do zgłaszania grup szkoleniowych oraz organizacji szkoleń w Państwa zakładach. Ceny szkoleń dedykowanych są ustalane indywidualnie z Klientami SEAM GROUP EUROPE.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży.

Kontakt: +48 790 550 301