Konsultanci SEAM Group Europe wspierają organizacje w zarządzaniu niezawodnością systemów technicznych. Pomagamy Klientom podnosić niezawodność ich systemów technicznych i tym samym zwiększamy skutecznie efektywność każdego biznesu, który wykorzystuje maszyny i urządzenia. To namacalne i długotrwałe efekty!

Poprawa efektywności przez niezawodność

Usługi w tym zakresie obejmują przede wszystkim:

Audyty niezawodnościowe – przegląd praktyk związanych z zarządzaniem niezawodnością, analizą awarii, dokumentowaniem zdarzeń eksploatacyjnych (awarii, napraw planowych…) oraz powiązanych działań organizacji Klienta.

Analizy RCFA (ang. Root Cause Failure Analysis– wdrażanie metod analiz przyczyn źródłowych problemów organizacyjnych i technicznych. Wykorzystujemy m.in. analizy 5 x Dlaczego, FMEA, FTA, STEP oraz inne.

Wdrażanie procesu FRACAS – (ang. Failure Reporting And Corrective Action System) kompletny proces oraz system standaryzacji podejścia do identyfikacji problemów technicznych, oceny ich ryzyk, analizy przyczyn źródłowych (RCFA), opracowywaniu rozwiązań, szacowania kosztów i korzyści oraz monitorowania wdrożeń.

Opracowywanie programów niezawodnościowych oraz planowanie wdrożeń – konsultanci SEAM Group Europe wspierają Klientów w wyborze i dostosowywaniu odpowiednich metod utrzymania niezawodności systemów technicznych. Usługi w tym zakresie obejmują również ogólne i szczegółowe planowanie projektów wdrożenia programów niezawodnościowych w organizacjach o różnej wielkości.

Realizacja projektów niezawodnościowych – prowadzenie warsztatów niezawodnościowych, szkolenie pracowników Klienta, wsparcie organizacji w analizach niezawodnościowych, organizacja i realizacja pracy projektowej związanej z programami niezawodnościowymi.

Wdrażanie RCM – (ang. Reliability Centered Maintenance) Utrzymania Ruchu zorientowanego na Niezawodność – zintegrowanej metodologii doskonalenia niezawodności

Wszystkie z powyższych działań realizowane są przez konsultantów SEAM Group Europe z wykorzystaniem najlepszych praktyk zarządzania niezawodnością wykorzystywanych przez najbardziej efektywne firmy na świecie. Wszystkie metody są każdorazowo dostosowywane do firmy Klienta.

Czym jest RCM?

RCM (ang. Reliability Centered Maintenance) to zintegrowana metodologia w obszarze utrzymania ruchu ukierunkowana na niezawodność. W dosłownym tłumaczeniu jest to Utrzymanie zorientowane na Niezawodność.

RCM jest metodologią szeroko stosowaną na świecie. Polega przede wszystkim na doskonaleniu utrzymania technicznego poprzez doprowadzenie do realizowania działań optymalnych z punktu widzenia niezawodności. Oznacza to, że RCM prowadzi inżynierów i menedżerów przez trudne decyzje związane z wyborem strategii eksploatacyjnych i działań technicznych dla poszczególnych maszyn i systemów.

Dlaczego RCM? Wiele organizacji staje przed licznymi problemami związanymi z niezawodnością. W dzisiejszych czasach to właśnie ten parametr w połączeniu z kosztami stanowi najważniejszy biegun decyzji w utrzymaniu ruchu. Menedżerowie operacyjni zdają sobie sprawę, że niezawodność kosztuje, ale jest to inwestycja zawsze z pozytywnym zwrotem. Koszt przestoju linii produkcyjnej, maszyn wydobywczych, czy środków transportu jest znacznie bardziej dotkliwy niż koszty utrzymania niezawodności. W Polsce zainteresowanie działaniami “proniezawodnościowymi” w ujęciu zintegrowanych metodologii jak RCM w ostatnich latach znacznie wzrosło.

RCM to zintegrowana metodologia. Utrzymanie ruchu na niezawodność to metodologia oparta o określony schemat postępowania. Inżynierowie zajmujący się analizami przechodzą przez szereg kroków w odniesieniu do wyposażenia wykorzystywanego w firmie.

Kroki i zarazem filozofia RCM:

 • Jakie są funkcje i standardy wydajności wyposażenia w jego obecnym charakterze działania?
 • Jakie są drogi utraty zdatności funkcjonalnej obiektu?
 • Co powoduje każdą niezdatność?
 • Jakie zdarzenia towarzyszą każdej niezdatności?
 • Jakie jest znaczenie każdej niezdatności?
 • Co może zostać zrobione, aby zapobiec każdej z wymienionych niezdatności?
 • Co można zrobić, jeżeli nie zostanie określone dogodne działanie zapobiegawcze?

W powyższych krokach wykorzystuje się szereg narzędzi i symulacji, które ułatwiają podjęcie decyzji dotyczących utrzymania technicznego. Między innymi stosowane są narzędzia takie jak:

 • FMEA oraz FMECA – analiza stanów awaryjnych, ich efektów i krytyczności
 • FTA – analiza drzewa uszkodzeń
 • Modele statystyczne dla analiz niezawodnościowych
 • Systemy mierzenia i analizy efektywności…
Populistyczne zachowanie wielu firm doradczych na świecie doprowadziło do tego, że metodologię RCM (która jest stosunkowo pracochłonna) znacznie się nadużywa. Kluczową wartością dodaną z usługi SEAM Group Europe jest dokładne określenie dla jakich przypadków w konkretnej firmie podejście RCM w ogóle powinno być wykorzystywane i przyniesie wymierne efekty finansowe.

Kluczowe produkty z tej usługi

 • jasno sprecyzowane sytuacje, w których podejście RCM będzie wykorzystywane
 • zwiększenie niezawodności przy jednoczesnym rozważeniu kosztów zmian strategii eksploatacyjnych – nawet do 80% redukcji awaryjności
 • dostosowane do konkretnej organizacji standardy RCM
 • przeszkoleni liderzy w prowadzeniu analiz RCM
 • określenie standardów poziomu szczegółowości dla analiz RCM
 • dostosowane do organizacji narzędzia informatyczne

Korzyści dla Klienta ze współpracy z SEAM Group Europe

 • potwierdzone doświadczenie – prowdziliśmy analizy RCM w różnych środowiskach i gałęziach biznesu, dokładnie wiemy kiedy na prawdę RCM jest zasadny – eliminacja nawet 95% przypadków niepotrzebnej realizacji analiz RCM
 • jako organizacja doradcza w tej części Europy oferujemy również usługi związane z innymi powiązanymi analizami niezawodności (LDA, RAM, RGA), którymi RCM powinien być uzupełniany
 •  nawet 30% szybsze ustalenie i ustanowienie standardów RCM
 • przygotowane i sprawdzone narzędzia – posiadamy zestawy dopracowanych narzędzi dla RCM w formie otwartych i edytowanych formularzy MS Office, jak i mamy w swojej ofercie dedykowane oprogramowanie RCM++
 • nasi specjaliści mają doświadczenie w różnych branżach – ponad 30% szybsze analizy gdy prowadzący rozumie strukturę techniczną systemów i ma już doświadczenie z podobnymi
 • posiadamy bogate doświadczenie z różnymi organizacjami – nawet 30% krótszy projekt skutecznego wdrożenia

Czy są Państwo zainteresowani usługami i produktami w tym zakresie?

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie:

tel.: +48 533 373 200

tel.: +48 22 20 35 440 

Szkolenia dedykowane z tego zakresu są każdorazowo dostosowywane do organizacji i celów Klienta. Szkolimy wewnętrznych liderów RCM, inżynierów niezawodności, zespoły projektowe odpowiedzialne za realizację RCM.

Zobacz ofertę szkoleń dedykowanych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440

Prowadzimy szkolenia otwarte ukierunkowane bezpośrednio na RCM i inne analizy niezawodnościowe.

Zobacz ofertę szkoleń otwartych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440