Audyt Utrzymania Ruchu – potencjał doskonalenia

Nowoczesne Utrzymanie Ruchu (ang. Maintenance) to bardzo obszerna dziedzina zarządzania operacyjnego, która stanowi jednocześnie znaczącą część kosztów przedsiębiorstw. Wiele firm poszukuje zewnętrznego spojrzenia i pomocy w opracowaniu wniosków dotyczących stanu obecnego i rekomendacji dla szeroko rozumianego zarządzania technicznego.

audyt_utrzymania_ruchu_balticberg

Analiza stanu obecnego – przekrojowa i przejrzysta!

Często pytaniem ogólnym dla tego typu przedsięwzięcia jest: „Gdzie jesteśmy dziś i gdzie powinniśmy zmierzać?”. Organizacje, które decydują się na tego typu usługę to zarówno firmy, które jeszcze nie doskonaliły w ujednolicony sposób swoich procesów utrzymania ruchu, jak i firmy, które już wiele zrobiły i chcą zaplanować kolejne działania przy współpracy z profesjonalnym wsparciem.

Audyt utrzymania ruchu realizowany przez SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg) to szereg spotkań indywidualnych i grupowych z pracownikami Klienta, dokładny przegląd dokumentacji operacyjnej oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w UR i DT.

W realizacji audytu najważniejsze jest doświadczenie i znajomość tzw. dobrych praktyk. Szczególnie istotne jest, aby audytorzy nie wywodzili się tylko z jednej modnej metodologii. Ich spojrzenie powinno być znacznie szersze i dostarczać Klientowi odpowiedzi na pytania związane nie tylko z jedna metodologią.

Dlaczego usługa doradcza w tym zakresie? Bardzo często okazuje się, że jedną z wartości dodanych audytu operacyjnego w obszarach technicznych (i nie tylko) jest to, że osoba realizująca go jest spoza organizacji. Powoduje to, że wnosi do organizacji nowe spojrzenie, a jej spostrzeżenia są wolne są od wewnętrznych relacji przez co rekomendacje są bardziej obiektywne.

Kluczowe produkty z tej usługi

 • niezależne spojrzenie na swoją organizację
 • skrócenie czasu dojścia do optymalnych rozwiązań
 • wejście do organizacji doświadczonego konsultanta zewnętrznego i profesjonalne przygotowanie oraz rozpoczęcie zmian
 • jednolity raport zawierający dziesiątki wniosków szczegółowych, wnioski kluczowe oraz rekomendacje
 • rekomendacje ułożone w taki sposób by ich adaptacja do strategii UR i/lub planu projektu zajmowała jak najmniej czasu
 • wskazane oczekiwane korzyści i zagrożenia płynące z poszczególnych kluczowych obserwacji i rekomendacji

Dlaczego SEAM Group Europe?

 • potwierdzone doświadczenie – eksperci SEAM Group Europe mieli okazję odwiedzić dziesiątki firm w Polsce i na świecie, gdzie realizowali przekrojowe audyty służb technicznych i praktyk związanych z zarządzaniem majątkiem trwałym
 • audyty realizowane przez naszych ekspertów są każdorazowo dostosowywane (ich zakres i szczegółowość) do organizacji i celów Klienta – nie korzystamy z gotowych, dostępnych w internecie narzędzi – np. szablonów TPM
 • ponad 80% naszych rekomendacji wprowadzane jest do planu projektu wdrożenia
 • nasi Klienci szacują, że czas dojścia do oczekiwanych rozwiązań skrócili dzięki audytowi o więcej niż 50%
 • powstałe z naszym udziałem rekomendacje są znakomitą podstawą do efektywnego zarządzania zmianami w organizacji – według relacji Klientów ponad 50% mniej oporów związanych z realizacją zmian

Czy są Państwo zainteresowani usługami i produktami w tym zakresie?

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie:

tel.: +48 533 373 200

tel.: +48 22 20 35 440 

Szkolenia dedykowane z tego zakresu są każdorazowo dostosowywane do organizacji i celów Klienta. Szkolimy wewnętrznych audytorów zarządzania technicznego.

Zobacz ofertę szkoleń dedykowanych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440

Wybrane szkolenia otwarte SEAM Group Institute zawierają moduł dotyczący audytów UR.

Zobacz ofertę szkoleń otwartych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440