Czym jest analiza krytyczności maszyn i systemów technicznych?

Analiza krytyczności maszyn i instalacji jest to zespół metod ukierunkowanych na hierarchizację obiektów technicznych według ich istotności dla Państwa firmy. Analiza krytyczności każdorazowo powinna być realizowana z użyciem jasno zdefiniowanych kryteriów krytyczności, które każda organizacja definiuje na swój użytek. Istnieje wiele metod analizy krytyczności. Niektóre są bardziej szczegółowe i opierają się analizie nawet pojedynczych zdarzeń, a niektóre są bardziej ogólne. Wyniki analizy krytyczności powinny jednoznacznie określać, które obiekty są dla naszej organizacji bardziej, a które mniej krytyczne.

Analiza krytyczności jest fundamentem wielu innych działań związanych z doskonaleniem utrzymania ruchu i zarządzania technicznego:

 • wdrażania i doskonalenia prewencyjnego UR
 • optymalizacji łańcucha dostaw i magazynu technicznego
 • ustalania tzw. kompetencji krytycznych
 • i wielu innych działań…
Wsparcie Konsultantów SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg) polega na opracowaniu wspólnie z Klientem odpowiedniego narzędzia oraz zdefiniowania procesu oceny krytyczności. W ramach tych usług opracowywane są szczegółowe kryteria dostosowane do organizacji Klienta.

Analizy ryzyka w systemach technicznych

W ramach zarówno oceny krytyczności, jak i oceny ryzyka opracowywane mogą być tzw. macierze ryzyka dla systemu eksploatacji. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie. Konsultanci SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg) wspierają firmy w opracowywaniu zarówno narzędzi oceny krytyczności, jak i macierzy ryzyka dla systemów eksploatacji. Między innymi wspieraliśmy średnie i duże firmy w opracowaniu narzędzi oceny ryzyka (macierzy ryzyka i kwestionariuszy oceny ryzyka), które są wykorzystywane m.in. w procesach:

 • priorytetyzacji prac bieżących utrzymania ruchu
 • oceny zadań dla wydłużania cyklu życia systemów technicznych
 • wyboru „słabych ogniw” do szczegółowego badania (analizy RCFA) i eliminacji
 • priorytetyzowania prac prewencyjnych,
 • zmiany zakresu prac profilaktycznych (optymalizacji prac profilaktycznych
 • uzasadnianiu i priorytetyzowaniu inwestycji
 • planowania i priorytetyzacji zadań na postoje remontowe
 • priorytetyzacji zakupów technicznych

Kluczowe produkty z tej usługi

 • przejrzyste i jednoznaczne kryteria oceny krytyczności maszyn i systemów
 • klarownie zdefiniowana struktura maszyn i systemów
 • intuicyjne i ergonomiczne narzędzie wspomagające ocenę krytyczności
 • przeszkoleni pracownicy Klienta w zakresie zarówno definiowania struktury systemów, jak i realizacji analizy krytyczności

Korzyści dla Klienta ze współpracy z SEAM Group Europe

 • potwierdzone doświadczenie – zrealizowaliśmy już dziesiątki projektów, gdzie opracowywaliśmy wspólnie z Klientem narzędzia oceny krytyczności
 • narzędzia opracowywane przez naszych ekspertów są każdorazowo dostosowywane (ich zakres i szczegółowość) do organizacji i celów Klienta – podczas wdrożeń nie korzystamy z gotowych, dostępnych w internecie narzędzi – np. szablonów TPM
 • wyniki ocen krytyczności realizowanych we współpracy z SEAM Group Europe w ponad 95% pokrywają się z obiektywną oceną wszystkich zaangażowanych pracowników i otrzymują ich akceptację
 • poprzez dobrze zaprojektowane narzędzie i proces analizy czas poświęcany na analizę krytyczności skracamy nawet 6!-krotnie względem metod promowanych w ramach tzw. modnych metodologii, jednocześnie zachowując najwyższy poziom jakości wyników

Czy są Państwo zainteresowani usługami i produktami w tym zakresie?

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie:

tel.: +48 533 373 200

tel.: +48 22 20 35 440 

Szkolenia dedykowane z tego zakresu są każdorazowo dostosowywane do organizacji i celów Klienta. Szkolimy wewnętrznych liderów analiz krytyczności i całe zespoły projektowe.

Zobacz ofertę szkoleń dedykowanych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440

Wybrane szkolenia otwarte SEAM Group Institute zawierają moduł dotyczący audytów UR.

Zobacz ofertę szkoleń otwartych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440