Czym jest mierzenie efektywności w Utrzymaniu Ruchu?

Efektywność  to coraz częstszy obszar zainteresowania managerów operacyjnych. Wiele firm wymaga nie tylko mierzenia i analizy efektywności, ale również wykazywania, ze podejmowane decyzje strategiczne i operacyjne oparte są o określone narzędzia mierzenia efektywności – np. wskaźniki KPI (ang. Key Performance Indicators – Kluczowe Wskaźniki Efektywności).

  

Efektywność może być rozumiana w różny sposób w zależności od dziedziny i warunków, w których jest szacowana. W systemach Utrzymania Ruchu, Produkcji i Logistyki jest to właściwość spełniania wymagań w różnym kontekście: niezawodnościowym, ekonomicznym, jakościowym, wydajnościowym, energetycznym itd.

Mierzenie efektywności organizacji służy managerom do podejmowania trafnych decyzji i osiągania celów biznesowych. Eksperci SEAM Group Europe mają bardzo duże doświadczenie w definiowaniu narzędzi mierzenia efektywności i wdrażaniu ich w różnych organizacjach. Wykorzystywali je podczas swojej praktyki operacyjnej a dzisiaj udoskonalone oraz opracowane zgodnie z metodologią SEAM Group Europe – prosto, profesjonalnie i skutecznie  – przedstawiają te narzędzia Państwu.

Kluczowe produkty z tej usługi

 • przejrzysty monitoring efektów pracy UR – wysoka dokładność mierzenia KPI
 • narzędzia raportowania i analizy – klarowne zestawienie wskaźników przejrzyste i zrozumiałe dla pracowników   
 • jednoznaczne definicje KPIs – eliminacja nawet 90% nieporozumień wynikających ze złego rozumienia wskaźników
 • możliwe szybkie określenie miejsc do doskonalenia  – nawet 80% długofalowych decyzji opartych o efektywność 
 • taktyka wdrożenia KPIs w firmie Klienta
 • systemy motywacyjne oparte o KPIs – profesjonalne ilościowe narzędzia dla systemu motywacyjnego i premiowego 

Dlaczego SEAM Group Europe?

 • największe doświadczenie w zakresie mierzenia efektywności UR i benchamarkingu w Środkowej Europie
 • wskaźniki poparte praktyką – ponad 100 predefiniowanych wskaźników KPIs, których definicje można dostosować do każdej organizacji UR i DT
 • 100% projektów wdrożenia KPIs zakończonych sukcesem
 • zestawy wskaźników i raportów –  4 kluczowe zestawy wskaźników i raportów dla organizacji o różnym poziomie rozwoju UR które skrócą czas wdrożenia struktury KPIs w Państwa firmie
 • efektywny outsourcing – poparte doświadczeniami zestawy wskaźników dla outsourcingu UR 

Czy są Państwo zainteresowani usługami i produktami w tym zakresie?

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie:

tel.: +48 533 373 200

tel.: +48 22 20 35 440 

Szkolenia dedykowane z tego zakresu są każdorazowo dostosowywane do organizacji i celów Klienta. Szkolimy zespoły odpowiedzialne za wdrożenie KPIs i raportowania, przedstawiamy przykładowe wskaźniki dostosowujemy je wspólnie z uczestnikami szkolenia do Państwa organizacji. Planujemy i opracowujemy projekty wdrożeń.

Zobacz ofertę szkoleń dedykowanych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440

Wybrane szkolenia otwarte ukierunkowane są między innymi na taką tematykę.

Zobacz ofertę szkoleń otwartych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440