Identyfikacja i eliminacja awarii – FRACAS i RCFA

SEAM Group Europe wspiera Klientów w systematycznej identyfikacji, analizie i usuwania przyczyn stanów awaryjnych. Eliminacja awarii w systemach technicznych to sposób na podnoszenie efektywności operacyjnej:

 • większa wydajność i dostępność systemów
 • eliminacja powtarzających się i nienaturalnych stanów awaryjnych
 • stałe monitorowanie ryzyka wynikającego z awarii
 • analiza ekonomiczna dla awarii i działań dla ich zapobiegania

FRACAS (ang. Failure Reporting and Corrective Action System) oraz analizy przyczyn źródłowych RCFA (ang. Root Cause Failure Analysis) to złożony proces identyfikacji i eliminacji awarii w systemach technicznych. W podejściu ekspertów SEAM Group Europe jest to kompletny zestaw narzędzi oraz działań procesowych łatwych do wdrożenia i przynoszących często bardzo istotne korzyści operacyjne i inwestycyjne.

Wdrażamy kompletny proces:

 • gromadzenia informacji o awariach i potencjalnych awariach
 • identyfikacji ryzyka związanego z awariami
 • selekcji istotnych problemów i prowadzenia dobrze dostrojonych analiz przyczyn źródłowych (RCFA)
 • analiz ekonomicznych (nakłady vs korzyści)
 • monitorowania wdrożenia działań zapobiegawczych

Usługi SEAM Group Europe w tym zakresie realizowane są z myślą o praktycznym osiągnięciu postawionych celów:

 • oczekiwany poziom niezawodności i dostępności…
 • w ramach oczekiwanych nakładów i dostępnych zasobów!

Kluczowe produkty z tej usługi

 • zwiększona (lub utrzymana) dostępność i niezawodność maszyn – redukcja awaryjności nawet o 80%
 • eliminacja do 90% nienaturalnych i ryzykownych awarii
 • kompletne procesowe podejście – przejrzyste, usystematyzowane i kładące nacisk na praktykę a nie na wypełnianie formularzy
 • dedykowane narzędzie IT dla procesu FRACAS i RCFA
 • lepsza organizacja pracy – mniej “gaszenia pożarów” – naprawy awaryjne nawet poniżej 10% wszystkich działań 
 • zmniejszenie ogólnych kosztów UR – koszty utrzymania niższe nawet o 20%
 • zdefiniowane i wdrożone KPIs umożliwiające mierzenie efektów
 • wyszkolony zespół inżynierów i techników UR

Korzyści dla Klienta ze współpracy z SEAM Group Europe

 • ujednolicone i dostosowane do Klienta kroki procesu FRACAS i RCFA – szybkie i trafne analizy awarii, tworzenie skutecznych i efektywnych działań zapobiegawczych
 • jednoznaczna i prosta metodologia nadzorowania awarii – przygotowane macierze decyzyjne dla różnych typów systemów i mechanizmów uszkodzeń
 • w trakcie szkolenia Państwa pracownicy dostaną wiedzę w pigułce – dopracowane i bardzo dobrze oceniane programy szkoleń dla inżynierów, operatorów i techników

Czy są Państwo zainteresowani usługami i produktami w tym zakresie?

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie:

tel.: +48 533 373 200

tel.: +48 22 20 35 440 

Szkolenia dedykowane z tego zakresu są każdorazowo dostosowywane do organizacji i celów Klienta. Szkolimy zespoły odpowiedzialne za opracowanie, wdrożenie i rewizję planów prewencyjnych UR.

Zobacz ofertę szkoleń dedykowanych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440

Organizujemy szkolenia otwarte ukierunkowane ściśle na tą tematykę.

Zobacz ofertę szkoleń otwartych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440