Czym jest logistyka w Utrzymaniu Ruchu?

Łańcuch dostaw utrzymania ruchu i magazyny techniczne to jeden z ważniejszych obszarów nowoczesnego zarządzania technicznego. Kluczowym wyzwaniem jest dostosowanie takiej strategii materiałowej, aby koszty obsługi logistycznej i zablokowany w magazynach techniczny kapitał były możliwie niskie

Czy w Państwa firmie:

 • baza danych części zamiennych (indeksy, nazewnictwo) jest mocno zaniedbana?
 • części zamienne to zbyt duży zablokowany kapitał?
 • strategia materiałowa (czego i ile przechowywać) jest niejasna i wymaga ukierunkowania?

Powyższe problemy to dziś codzienność firm przemysłowych i usługowych posiadających znaczące zasoby techniczne. Procesy zaopatrzenia UR oraz składowania materiałów technicznych można doskonalić w wielu aspektach. Konsultanci Balticberg wspierają naszych Klientów w doskonaleniu tych procesów oraz dostosowywaniu ich do konkretnych oczekiwań Klienta.

Zajmujemy się między innymi:

 • standaryzacją indeksacji i zarządzania bazą danych części zamiennych i materiałów technicznych
 • ustalaniem krytyczności części zamiennych
 • zwiększaniem dostępności części zamiennych
 • optymalizacją wartości magazynów technicznych
 • organizacją przestrzeni magazynowej dla UR
 • informatyzacją procesów związanych z łańcuchem dostaw UR

Kluczowe produkty z tej usługi

 • ustandaryzowana i zdeduplikowana baza części zamiennych
 • sprecyzowane cele dla magazynu technicznego i łańcucha dostaw UR
 • zmniejszenie wartości magazynu technicznego UR – nawet do 80% mniej wartości na magazynie
 • zwiększanie dostępności – nawet 99% dostępności części na zapotrzebowanie
 • przejrzysty i realny plan projektu doskonalenia systemu zaopatrzenia UR
 • standaryzacja części zamiennych – nawet do 30% mniej pozycji magazynowych
 • przygotowana i zrealizowana analiza krytyczności części zamiennych
 • ustalone i wdrożone stany minimalne i maksymalne dla poszczególnych indeksów magazynowych

Dlaczego BalticBerg?

 • przejrzyste narzędzia i metody – spośród dziesiątek metod i narzędzi organizacji magazynu oraz ustalania stanów minimalnych i maksymalnych wybraliśmy najbardziej przejrzyste i realne
 • mamy doświaadczenie w standaryzacji
 • doświadczenie w dużych organizacjach zakupów inżynieryjnych – projektowaliśmy struktury organizacyjne i procesy dla największych przedstawicieli wielu gałęzi przemysłu w Polsce
 • zoptymalizowane procesy magazynowe i zaopatrzenia UR – 20 przygotowanych map procesów, które można łatwo zaadaptować do konkretnej organizacji, warianty procesów dostosowane do różnych typów organizacji technicznych
 • wiele udanych wdrożeń – zrealizowaliśmy dziesiątki projektów związanych z optymalizacją procesów zaopatrzenia UR

Czy są Państwo zainteresowani usługami i produktami w tym zakresie?

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie:

e-mai: info@balticberg.com

tel.: +48 533 373 200

tel.: +48 22 20 35 440 

Szkolenia dedykowane z tego zakresu są każdorazowo dostosowywane do organizacji i celów Klienta. Szkolimy zespoły odpowiedzialne za optymalizację stanów magazynowych i procesy zaopatrzenia technicznego.

Zobacz ofertę szkoleń dedykowanych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem BalticBerg Institute w Warszawie:

e-mai: info@balticberg.com

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440

Wybrane szkolenia otwarte ukierunkowane są na taką tematykę.

Zobacz ofertę szkoleń otwartych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem BalticBerg Institute w Warszawie:

e-mai: info@balticberg.com

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440