Czym jest Strategia Utrzymania Ruchu i Zarządzania Technicznego?

Nowoczesne Utrzymanie Ruchu i Zarządzanie Majątkiem Trwałym często wymaga nakreślenia długofalowej strategii. Ma ona na celu ujednolicić podejście firmy, jednostki biznesowej, wydziału do utrzymania ruchu i zarządzania cyklem życia wyposażenia.

Strategia może określać wizję i cele w różnym horyzoncie czasowym i odpowiadać na pytanie: “jak nasze zarządzanie techniczne powinno wyglądać za 2, 3, 5 lat?”.

Organizacje, które budują, a następnie realizują strategię w tym obszarze bardziej świadomie decydują o nakładach na majątek techniczny. Celem strategii jest uporządkowanie poszczególnych zadań związanych z realizacją wizji w taki sposób, by tworzyły przejrzysty zakres działań. Można wtedy łatwo opracować plany projektów, które wzajemnie będą się uzupełniać i wspierać.

W ramach budowania strategii UR i zarządzania technicznego konsultanci SEAM Group Europe bazują na licznych doświadczeniach zdobytych w różnych branżach oraz najbardziej rozpoznawalnych standardach dotyczących zarządzania całym cyklem życia obiektów.

Jako pierwsza organizacja w Polsce pomagamy w praktycznym zastosowaniu wytycznych z takich standardów jak PAS 55 oraz ISO 55000 dotyczących profesjonalnego zarządzania majątkiem technicznym – Professional Asset Management.

W SEAM Group Europe opracowaliśmy już dziesiątki strategii zgodnych
z Professional Asset Management!

Strategia UR i ZT jest również narzędziem wspólnego planowania przedsięwzięć z produkcją i innymi działami operacyjnymi.

Kluczowe produkty z tej usługi

 • przejrzysta wizja Utrzymania Ruchu i Zarządzania Technicznego w określonym horyzoncie czasowym
 • wspólne portfolio projektów/działań, których wyniki wzajemnie się uzupełniają
 • jednolity i praktyczny dokument opisujący główne cele w obszarze wielu zagadnień: struktury maszyn i systemów, systemów informatycznych, struktury organizacyjnej, outsourcingu UR, zarządzania całym cyklem życia obiektów itd.
 • niższe koszty inwestycji i eksploatacji
 • zestawienie kluczowych wartości granicznych umożliwiających realizację strategii
 • przejrzysta odpowiedzialność za realizację strategii
 • ujednolicone podejście pracowników do długofalowego planowania zmian w obszarach UR i zarządzania technicznego

Korzyści dla Klienta ze współpracy z SEAM Group Europe

 • potwierdzone doświadczenie – opracowaliśmy już kilkadziesiąt strategii dla działalności związanej z utrzymaniem ruchu i zarządzaniem technicznym
 • możliwość skorzystania z narzędzi IT wspomagających tworzenie strategii UR
 • jesteśmy ekspertami w integracji strategii zarządzania technicznego i UR jednostki biznesowej i organizacji centralnych
 • strategie opracowane z naszym udziałem cechuje duży pragmatyzm i realność wdrożenia
 • ponad 80% działań w strategiach UR tworzonych z SEAM Group Europe można opomiarować i wykazać rzeczywisty wartościowy wpływ na organizację Klienta
 • posiadamy duże doświadczenie w adaptacji strategii zarządzania technicznego do zmieniających się uwarunkowań
 • posiadamy bardzo bogate doświadczenie w zakresie wdrażania i rozwoju wielu znanych metodologii jak Total Productive Maintenance, Reliability Centered Maintenance, Risk Based Maintenance itd. jednak nie ubieramy strategii w szablony płynące z tych metodologii – jesteśmy ponad nimi
 • ponad 80% zapisów strategii jest w rzeczywistości wdrażanych 
 • powstałe z naszym udziałem strategie są znakomitą podstawą do efektywnego zarządzania zmianami w organizacji

Czy są Państwo zainteresowani usługami i produktami w tym zakresie?

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie:

tel.: +48 533 373 200

tel.: +48 22 20 35 440 

Szkolenia dedykowane z tego zakresu są każdorazowo dostosowywane do organizacji i celów Klienta. Szkolimy zespoły odpowiedzialne za opracowanie, wdrożenie i rewizję strategii utrzymania ruchu i zarządzania technicznego. Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440

Organizujemy szkolenia otwarte ukierunkowane ściśle na tą tematykę.

Zobacz ofertę szkoleń otwartych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440