Czym jest TPM?

Total Productive Maintenance (TPM) jest zintegrowaną metodologią ukierunkowaną na organizację i doskonalenie utrzymania systemów technicznych. TPM po polsku można nazwać Kompleksowym Utrzymaniem ruchu produkcyjnego. Jest to jedna z częściej używanych metodologii w doskonaleniu obszarów technicznych.

Wdrażanie TPM nie zawsze jest łatwe! Choć metodologia ta opiera się na uporządkowanym planie wdrożenia i istnieje już wiele praktyk w tym zakresie, nie zawsze wprowadzenie tej metodologii jest łatwe. Nadal około połowy wszystkich wdrożeń na świecie kończy się niepowodzeniem. Szczególnie istotne są tu dobre praktyki nie tylko w zakresie TPM, ale również wiedza ekspercka na temat zarządzania utrzymaniem ruchu.

TPM jest filozofią zarządzania operacyjnego w obszarze produkcji i utrzymania ruchu oraz zespołem narzędzi i działań, które często opisywane są w postaci mapy wdrożenia oraz filarów TPM.

 

Niezależnie od tego, jak opisany jest TPM należy rozumieć tą metodologię jako bardzo szerokie działanie obejmujące zazwyczaj całą jednostkę biznesową (np. zakład produkcyjny) i angażującą wszystkich pracowników od kadry zarządzającej do pracownika szeregowego.

W czym SEAM Group Europe może pomóc w zakresie TPM?

Każdy z naszych konsultantów SEAM Group Europe specjalizujący się w utrzymaniu ruchu oraz zarządzaniu produkcją uczestniczył w wielu projektach wdrażania i rewitalizacji TPM. Przez to posiadamy szereg doświadczeń wywodzących się z wielu organizacji na całym świecie. Kluczowymi obszarami usług SEAM Group Europe w zakresie TPM są:

 • realizowanie audytów przedwdrożeniowych – zapewniamy rzetelną odpowiedź na pytanie: “Czy TPM jest najlepszym rozwiązaniem dla badanej organizacji i czy organizacja jest gotowa na jego wdrożenie?”

 • planowanie projektów wdrożeniowych TPM – kompleksowe wsparcie organizacji w przygotowaniu i planowaniu wdrożenia

 • wdrażanie TPM – w sposób kompleksowy zapewniamy usługi polegające na przeszkoleniu wewnętrznych specjalistów i koordynatorów TPM oraz pracowników uczestniczących w projekcie od kadry zarządczej do pracowników szeregowych. W ramach wdrożenia i szkoleń wykorzystywane są liczne dobre praktyki operacyjne wykorzystywane na co dzień przez ekspertów SEAM Group Europe w doskonaleniu działalności utrzymania technicznego.

 • audyty okresowe TPM – standardowe działania weryfikacyjne wyznaczające nowe kierunki działania w obszarze projektów TPM. Projekty tego typu, zgodnie z ideą ciągłego doskonalenia, powinny okresowo być weryfikowane i “kalibrowane” do nowych celów operacyjnych. Konsultanci SEAM Group Europe audytują środowiska TPM wyznaczając nowe obszary i kierunki doskonalenia.

W SEAM Group Europe mamy szereg przygotowanych do adaptacji u Klienta modułów TPM:

Dlaczego SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg)?

Istnieją dziesiątki firm specjalizujących się we wdrażaniu TPM. SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg) realizuje projekty związane nie tylko z TPM. Nasi specjaliści na co dzień pracują w projektach, gdzie środowisko operacyjne działa w oparciu o różne metodologie i strategie (TPM, Lean, SixSigma, RCM, inne rozwiązania autorskie…). Nie ograniczamy swoich praktyk tylko do metodologii TPM. Przez to nasze praktyki operacyjne uzupełniają każdy z tych programów o niezbędną wiedzą ekspercką z zakresu zarządzania technicznego, zarządzania zmianą i inżynierii niezawodności.

 • Nie ograniczamy swoich praktyk tylko do metodologii TPM!
 • Naszymi Klientami są dziesiątki organizacji, gdzie TPM się nie udał i rozpoczęli wtedy współpracę z nami
 • Realizowaliśmy wdrożenia poszczególnych filarów TPM w różnych środowiskach i zawsze dostosowujemy rozwiązania do Klienta
 • Nie działamy książkowo! Działamy skutecznie i efektywnie!

Kluczową różnicą jest to, że SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg) nie zatrzymuje swoich działań na poziomie metodologii. Posiadamy dziesiątki najlepszych praktyk w obszarze utrzymania technicznego, które działają na użytek wielu firm produkcyjnych, wydobywczych i transportowych. Dla osiągnięcia sukcesu, niezbędne jest “wypełnienie” metodologii TPM  tymi praktykami operacyjnymi, których TPM sam w sobie nie dostarcza. Ażeby zilustrować główną zaletę usług SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg) przygotowaliśmy poniższą ilustrację:


SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg) dostarcza wiele rozwiązań, które:

 • znacznie zmniejszają ryzyko niepowodzenia projektu wdrożeniowego

 • ułatwiają osiągniecie celów poprzez zastosowanie wielu najlepszych praktyk operacyjnych

 • skracają czas wypracowania rozwiązań dedykowanych dla organizacji wdrażających

Podczas działań związanych z TPM skupiamy się na 3 obszarach środowiska technicznego i produkcyjnego.

 

Czy są Państwo zainteresowani usługami i produktami w tym zakresie?

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie:

tel.: +48 533 373 200

tel.: +48 22 20 35 440