Czym jest Prewencyjne Utrzymanie Ruchu?

Wiele organizacji staje przed wyzwaniami związanymi z podniesieniem dostępności maszyn i systemów technicznych przy jednoczesnym zachowaniu lub nawet obniżeniu kosztów eksploatacji. Jedną z kluczowych metod doskonalenia organizacji w tym zakresie jest efektywne zarządzanie działaniami prewencyjnymi (zapobiegawczymi) w utrzymaniu ruchu.

Utrzymanie reaktywne (czyli takie, gdzie reagujemy na uszkodzenie) jest w wielu systemach znacznie bardziej kosztowne niż realizowanie efektywnych działań zapobiegawczych. Prewencyjne utrzymanie ruchu to między innymi naprawy, regulacje, remonty planowo-zapobiegawcze (planowe UR) oraz obsługi techniczne realizowane na podstawie stanu technicznego (predykcyjne UR).

Wiele organizacji staje przed problemami związanymi z prewencyjnym UR:
“…robimy prewencje, ale awaryjność nadal jest zbyt wysoka…”
“…prewencje kosztują nas zbyt dużo…”
“…nie mamy czasu robić prewencji, gdyż cały czas gasimy pożary…”

Opracowanie właściwych metod utrzymywania dla poszczególnych maszyn i systemów z pozoru wydaje się skomplikowane, jednak postępując zgodnie z dobrymi praktykami możemy znacznie zwiększyć efektywność realizowanych prewencji i tym samym zminimalizować utrzymanie reaktywne tam, gdzie jest ono niepożądane.

Usługi SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg) w tym zakresie realizowane są z myślą o praktycznym osiągnięciu postawionych celów:

 • oczekiwany poziom niezawodności i dostępności…
 • w ramach oczekiwanych nakładów i dostępnych zasobów!
Metodologia SEAM Group Europe (dawniej BalticBerg) stanowi zbiór wielu dobrych praktyk opracowywania i wdrażania działań prewencyjnych. W projektach doradczych wykorzystywane są przejrzyste narzędzia i autorskie materiały szkoleniowe, których świetną jakość potwierdziły już setki opinii uczestników szkoleń otwartych i zamkniętych.
W ramach wdrożenia prewencyjnego utrzymania ruchu zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie:
 • metod
 • narzędzi
 • i zarządzania zmianą (np. reorganizacja działu UR)

Kluczowe produkty z tej usługi

 • zwiększona (lub utrzymana) dostępność i niezawodność maszyn – redukcja awaryjności nawet o 80%
 • lepsza organizacja pracy – mniej “gaszenia pożarów” – naprawy awaryjne nawet poniżej 10% wszystkich działań 
 • zmniejszenie ogólnych kosztów UR – koszty utrzymania niższe nawet o 20%
 • dostosowane metody opracowywania planów prewencyjnych
 • taktyka wdrożenia prewencyjnego UR w firmie
 • zdefiniowane i wdrożone KPIs umożliwiające mierzenie efektów
 • wyszkolony zespół inżynierów i techników UR
 • klarowny podział odpowiedzialności w systemie prewencyjnego UR
 • zaprojektowany i wdrożony proces harmonogramowania i nadzorowania prac prewencyjnych

Korzyści dla Klienta ze współpracy z SEAM Group Europe

 • ujednolicone i dostosowane do Klienta narzędzia tworzenia planów UR – tworzenie skutecznych i efektywnych planów UR nawet do 6! razy szybciej niż metodami promowanymi w ramach tzw. modnych metodologii
 • jednoznaczna i prosta metodologia opracowywania skutecznych działań zapobiegawczych – przygotowane macierze decyzyjne dla różnych typów systemów i mechanizmów uszkodzeń
 • doświadczenie – podczas pracy z inżynierami SEAM Group Europe skorzystaj z bazy działań zapobiegawczych dla różnych typów podsystemów:
  – mechanicznych
  – elektrycznych
  – automatyki
  – pneumatycznych
  – elektroniki
  – połączeń różnego typu
 • opracowaliśmy już setki planów UR z naszymi Klientami, które dziś z sukcesem funkcjonują
 • w trakcie szkolenia Państwa pracownicy dostaną wiedzę w pigułce – dopracowane i bardzo dobrze oceniane programy szkoleń dla inżynierów i techników
 • powstała z naszym udziałem taktyka wdrożenia prewencyjnego UR jest skuteczna i wysoce efektywna – nawet 2 razy szybsze i trwałe wdrożenia prewencyjnego UR 

Czy są Państwo zainteresowani usługami i produktami w tym zakresie?

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Warszawie:

tel.: +48 533 373 200

tel.: +48 22 20 35 440 

Szkolenia dedykowane z tego zakresu są każdorazowo dostosowywane do organizacji i celów Klienta. Szkolimy zespoły odpowiedzialne za opracowanie, wdrożenie i rewizję planów prewencyjnych UR.

Zobacz ofertę szkoleń dedykowanych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440

Organizujemy szkolenia otwarte ukierunkowane ściśle na tą tematykę.

Zobacz ofertę szkoleń otwartych >>

Zapraszamy do kontaktu z biurem SEAM Group Institute w Warszawie:

tel.: +48 790 550 301

tel.: +48 22 20 35 440