Nowoczesne Zarządzanie Projektami Przemysłowymi (IPM1 Industrial Project Management – Fundamentals)

Termin szkolenia: 29/11/17 - 30/11/17

50% czasu szkolenia to szczegółowe omówienie tematu i dobrych praktyk
50% praktyczne warsztaty i dyskusje

Nowoczesna organizacja rozwija się dynamicznie… a rozwój to projekty. Zgłoś swój udział w szkoleniu, które w sposób przekrojowy przygotowuje do realizacji projektów przemysłowych:

  • Budowy i rozbudowy zakładów przemysłowych
  • Informatyzacja i automatyzacja przemysłu
  • Dostosowywanie fabryk i innych obiektów przemysłowych do wymagań prawnych
  • Prowadzenia złożonych projektów remontowych

Metodyka Industrial Project Management to szczegółowa identyfikacja 5 faz projektów przemysłowych wraz z dobrymi praktykami zaczerpniętymi z setek dziesiątek projektów przemysłowych. Poznaj doświadczenia innych, wymień się wiedzą, ulepsz procesy zarządzania projektami w swojej organizacji:

  1. praktyka – metodyka oparta o doświadczenia z wielu projektów przemysłowych,
  2. orientacja przemysłowa – jedyny pakiet metodyczny dostosowany wprost dla przemysłu,
  3. oszczędność czasu – istne kompendium wiedzy i narzędzi w jednym miejscu.

Szkolenie „Industrial Project Management” skierowane jest zarówno do wszystkich osób uczestniczących lub zarządzających projektami lub portfelami projektów przemysłowych. W trakcie szkolenia eksperci BalticBerg w sposób przyjazny przekażą Państwu bardzo praktyczny pakiet wiedzy i narzędzi. Wyjaśnimy, jak praktycznie podejść do zarządzania projektami i portfelami projektów, począwszy od fazy zgłaszania inicjatyw, poprzez przygotowania projektu i definiowanie jego produktów, aż po realizację i zamknięcie projektu. Poruszymy kwestię wyboru i zarządzania dostawcami w poszczególnych fazach projektu. Przedstawimy unikatowy, wypracowany przez BalticBerg w ramach IPM sposób podejścia do przygotowania oraz realizacji odbiorów i rozruchów technicznych. Zaprezentujemy wzory dokumentacji i narzędzi projektowych oraz przedstawimy rekomendacje interaktywnych narzędzi usprawniających współpracę. W trakcie wielu praktycznych warsztatów przećwiczycie Państwo umiejętności zdobyte podczas szkolenia.


Program szkolenia

Dzień 1.

1. Wprowadzenie

m.in.: Rodzaje projektów przemysłowych – projekt w przemyśle, Rola Menadżera Projektu przemysłowego, Popularne metodologie projektowe – co wnoszą a czego nie? Rodzaje i etapy projektów przemysłowych

2. Zarządzanie portfolio inicjatyw projektowych

m.in.: Zgłaszanie inicjatyw – proces w organizacji, Analiza portfolio inicjatyw projektowych, Analiza efektywności inwestycji – NPV i IRR bez zbędnych komplikacji, Analiza porównawcza inicjatyw, Analiza inicjatyw projektowych w ujęciu ryzyka biznesowego i operacyjnego, Akceptacja i wytyczne dla projektów, Rola Menadżera portfolio projektów i sponsora wielu projektów

Warsztaty praktyczne: Opracowanie kryteriów dla akceptacji i priorytetyzacji projektów (macierz decyzyjna), Analiza ekonomiczna, ryzyka i korzyści dla różnych inicjatyw projektowych oraz analiza porównawcza, Warsztaty z narzędziem IT wspomagającym zarządzanie inicjatywami projektowymi

3. Przygotowanie projektu

m.in.: Jakie powinny być cele projektu? Co to są produkty projektu? Odpowiedzialność w projekcie, Sponsorzy i uczestnicy projektu, Macierz RASCI dla projektu, Identyfikacja i zarządzanie interesariuszami projektu, Identyfikacja kompetencji zespołu projektowego, Narzędzia IT wspomagające pracę projektową – przegląd i porównanie przykładowych systemów, prezentacja nowoczesnych trendów usprawniających planowanie i realizację projektów, Zarządzanie komunikacją w projekcie, Karta projektu – dostosowanie do wielkości i zakresu projektu, WBS (Work Breakdown Structure) w praktyce, Budżetowanie projektów i źródła dofinansowań dla projektów przemysłowych

Warsztaty praktyczne: Definiowanie produktów projektu, Opracowanie macierzy odpowiedzialności w projekcie, Praktyczne planowanie zadań – WBS dla projektu przemysłowego

Dzień 2.

1. Definicja produktów i wykonania

m.in.: Specyfikacja funkcjonalna w projekcie przemysłowym – parametry operacyjne to nie wszystko, czyli jak z URS przejść do DS, Koncepcja techniczna i organizacyjna produktów projektu, Analiza techniczna i organizacyjna produktów projektu, Pozwolenia dla kluczowych obiektów przemysłowych – przegląd i proces uzyskiwania, Warunki wykonania produktów projektu, Warunki dostarczenia produktów przez wykonawców, Kluczowe zapisy umów z wykonawcami, Zarządzanie ryzykiem projektu – identyfikacja i obsługa ryzyk, Zarządzanie jakością w projekcie, Strategia wyboru i zarządzania dostawcami w poszczególnych fazach projektu

Warsztaty praktyczne: Analiza zapisów umownych i case studies z przemysłu, Tworzenie przykładowych zapisów URS / DS (Deliverables Specification), Analiza ryzyka w projekcie przemysłowym

2. Realizacja

m.in.: Zarządzanie zespołem projektowym w fazie realizacji, Nadzór wykonania zdalnego, Nadzór wykonania lokalnego, Adaptacja organizacji do produktów i procesu ich wdrożenia, Odbiory techniczne i organizacyjne, Zarządzanie harmonogramem projektu, Monitoring i raportowanie postępów, Zawartość raportu , Earned Value Management (Zarządzanie Wartością Wytworzoną) bez zbędnych komplikacji, KPIs dla projektów przemysłowych, Crashing w projektach przemysłowych

Warsztaty praktyczne: Planowanie odbiorów, Zarządzanie projektem w nowoczesnym narzędziu IT wspomagającym współpracę w czasie rzeczywistym, Tworzenie wzorcowego raportu projektowego

3. Zamknięcie projektu

m.in.: Przekazanie produktów projektu do operacji, Rozliczanie projektu, Co to jest czarna lista? Co powinien zawierać raport końcowy? Wdrażanie metodyki IPM w organizacji i jej doskonalenie

4. Podsumowanie i certyfikacja IPM 1 – szczegóły certyfikacji IPM

Dla chętnych zaawansowanych Uczestników – po szkoleniu możliwość przystąpienia do egzaminu na IPM 2 – Project Manager zgodnie certyfikacją IPM. Egzamin IPM 2 trwa 1h. 


Cena szkolenia

Cena uczestnictwa wynosi 2490 PLN Netto 

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z tej samej firmy UDZIELAMY DODATKOWEGO RABATU.

Wszystkie szkolenia BalticBerg realizowane są również w edycjach dedykowanych (zamkniętych).  Ceny szkoleń zamkniętych są ustalane indywidualnie na podstawie zakresu dostosowanego do oczekiwań Klienta.

Co obejmuje cena szkolenia?

Cena szkolenia obejmuje profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w postaci prezentacji multimedialnych, przykładowej dokumentacji oraz opisanych studiów przypadków, wykorzystanie profesjonalnej sali szkoleniowo-konferencyjnej, catering w trakcje przerw kawowych, obiady oraz certyfikaty BalticBerg Institute (zgodne z certyfikacją European MMP). Cena szkolenia nie obejmuje noclegu. Dla chętnych zaawansowanych Uczestników – po szkoleniu możliwość przystąpienia do bezpośrednio do egzaminu na IPM 2 – Project Manager zgodnie z certyfikacją IPM. Egzamin trwa 1h.Szkolenia otwarte prowadzi Pan Arkadiusz Burnos oraz inni eksperci BalticBerg

Arkadiusz Burnos

ABurnosEkspert w zakresie zarządzania operacyjnego, utrzymania ruchu, zarządzania majątkiem i zarządzania projektami przemysłowymi. Analityk projektów przemysłowych i autor metodologii IPM. Z BalticBerg Consulting związany od 2008 roku. W ramach specjalizacji ukierunkowany na zarządzanie produkcją i działami technicznymi oraz utrzymaniem ruchu. Uczestniczył w licznych projektach ukierunkowanych na rozwój oraz doskonalenie zarządzania operacyjnego. Nadzorował wiele projektów rozwojowych (budowy i rozbudowy fabryk). Regularnie przyjmuje rolę konsultanta/eksperta w projektach związanych z działami produkcyjnymi, technicznymi i utrzymaniem ruchu. Kierował projektami w wielu lokalizacjach Europy Zachodniej i Środkowej. Posiada doświadczenie w branżach: rafineryjnej, chemicznej, spożywczej, farmaceutycznej i energetycznej. Ekspert zarządzania majątkiem oraz standardów PAS 55 i ISO 55000. Uznany prelegent polskich i międzynarodowych konferencji branżowych. Wykładowca MBA i Executive MBA.

Dariusz Weber

Ekspert zarządzania projektami rozbudowy fabryk i relokacji przemysłowych. Zarządzał spółkami z branży produkcyjnej i usługowej, piastując stanowiska takie jak: Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu. Jako konsultant  realizuje projekty doskonalenia procesów zarządzania technicznego oraz pełni funkcje Interim Managera, m.in. na stanowisku Dyrektora Technicznego oraz Interim Project Managera. Reorganizował struktury oraz doskonalił procesy w wielu obszarach działalności  przedsiębiorstw, m.in. w zakupach, logistyce, utrzymaniu ruchu, produkcji, kontroli jakości. Wdrażał procedury efektywnego utrzymania ruchu przy wykorzystaniu różnych metodologii i strategii, między innymi: RCM (Reliability Centered Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance). Posiada doświadczenie w wykorzystywaniu wielu narzędzi, m.in. FMEA, FMECA, 5S, Autonomous Maintenance, KANBAN, Kaizen. Koordynował wiele projektów i usług o charakterze technicznym realizowanych m.in. w Polsce, Niemczech, Francji. Praktyk – wykładowca MBA.


Broszura informacyjna w formacie PDF

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu otwartym można dokonać poprzez wypełnienie poniższego formularza w formie elektronicznej lub poprzez wydrukowanie, wypełnienie i odesłanie ostatniej strony broszury informacyjnej.Proszę wprowadzić ważny adres email faktycznego uczestnika

Dane faktycznego uczestnika konieczne są do wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO wobec tej osoby, jak również w celu umożliwienia kontaktu oraz przekazania na bieżąco informacji o szkoleniu, w tym materiałów szkoleniowych.