Rejestracja i analiza awarii w praktyce SZKOLENIE ONLINE

Termin szkolenia: 18/11/20

Konkretna rozwiązania dla rejestracji i analiz awarii!

Szkolenie “Rejestracja i analiza awarii w praktyce” zostało przygotowane z myślą o osobach pracujących w działach UR i działach technicznych oraz wszystkich, którzy w zakresie swoich obowiązków mają utrzymanie infrastruktury.

Szkolenie w formule online trwa 3h i porusza najważniejsze zagadnienia dotyczące Rejestracji i analizy awarii w praktyce.

Rejestracja i analiza awarii stanowią grupę narzędzi, które powinny być stosowane przez pracowników każdej firmy. W praktyce chcemy, aby problemy techniczne i organizacyjne, które są dla naszej organizacji niekorzystne były rozwiązywane efektywnie. To szkolenie online ma na celu przybliżenie najbardziej praktycznego ujęcia rejestracji i analiz awarii.


  O Szkoleniu

  Program szkolenia obejmuje tematy:
  • Proces rejestracji awarii w systemie CMMS i poza nim
  • Kody uszkodzeń i przyczyn
  • Analiza awarii w 5 prostych krokach
  • Systemowa eliminacja przyczyn źródłowych awarii


  Cena szkolenia

  190 PLN netto/osoba
  90 PLN netto/osoba dla każdej kolejnej osoby z firmy.

  Koszt obejmuje udział w szkoleniu (3h) oraz materiały szkoleniowe.


  Zgłoszenia

  Aby dokonać zgłoszenia bardzo prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (dostępny Tutaj).

  W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
  
  Seam Group Europe Sp. z o.o.
  tel.: +48 790 550 301
  e-mail: agetka@seamgroup.com