“ZRÓWNOWAŻONA ORGANIZACJA” lub “4 SIŁY OPERACYJNE” to filozofia obejmująca nowoczesne praktyki i wytyczne doskonalenia operacyjnego opracowana przez Pana Arkadiusza Burnosa (Starszego Konsultanta).

Jest to podejście proste, kompleksowe i wykorzystuje wszystkie znane metodologie doskonalenia operacyjnego takie jak: Lean Manufacturing, Six Sigma, Business Process Management, Total Quality Management, Total Productive Maintenance oraz wiele rozwiązań autorskich specjalistów SEAM GROUP EUROPE.
Zrównoważona Organizacja to coś więcej niż znane metodologie. Filozofia ta stanowi zbiór nadrzędnych zasad i wytycznych dla doskonalenia operacyjnego przedsiębiorstw.

W ramach kompleksowego podejścia SEAM GROUP EUROPE oferuje każdemu Klientowi trzy etapy realizacji usług doradczych i wdrożeniowych:

1. Faza analizy – analiza operacyjna realizowana przez konsultantów SEAM GROUP EUROPE

a. Gdzie jesteśmy? Audyt Operacyjny / Audyt Utrzymania Ruchu / Audyt Efektywności Energetycznej

b. Czy moja organizacja jest zrównoważona? Czym jest wypychanie organizacji z równowagi?

c. Jakie są potencjalne “szybkie wygrane”? Jakie są szacunkowe korzyści?

d. Jakie są potencjalne ” długoterminowe wygrane”? Jakie są szacunkowe korzyści?

Wynik: Świadomość obecnych i przyszłych wyzwań, Analiza porównawcza KPIs, Zdefiniowanie i wyjaśnienie problemów z priorytetyzacją

Faza 2. Planowanie – kreatywne i realistyczne planowanie

a. Co i kiedy zrealizować? Które działania powinny być pierwsze? Strategia Operacyjna / Strategia Zarządzania Technicznego

b. Kto zrealizuje działania?

c. Jaką zewnętrzną wiedzę i kompetencje potrzebujemy do zrównoważenia organizacji i osiągnięcia korzyści?

d. Jak mierzyć efekty? KPIs w zarządzaniu operacyjnym (kompleksowo) / KPIs dla Utrzymania Ruchu

Wynik: Praktyczna strategia operacyjna, Jasne cele i portfolio projektów, KPIs dla inicjatyw doskonałości operacyjnej

3. Faza realizacji – eksperci SEAM GROUP EUROPE pracują z zespołami projektowymi Klienta

a. Kto wymaga szkolenia i/lub coachingu?

b. Jak przeprowadzić szkolenia i koordynować prace projektowe?

c. Jak zarządzać projektami?

d. Jak zamykać projekty?

e. Jak zarządzać i wprowadzać zmiany w organizacji?

Wynik: Wykształceni i zmotywowani pracownicy, Zyski operacyjne (wzrost dochodów, spadek kosztów), Niższe ryzyko operacyjne – niezawodny biznes

Filozofia doskonałości operacyjnej SEAM GROUP EUROPE

Dlaczego firmy tracą pieniądze i możliwości? Dlaczego firmy stają się mniej skuteczne w dłuższej perspektywie czasowe? Dlaczego zmiany wynikające z doskonalenia operacyjnego są niestabilne?

Dlatego, że zapominamy o równowadze!

Arkadiusz Burnos, Starszy Konsultant:

„Widziałem dziesiątki organizacji, w których menedżerowie koncentrują się na narzędziach Lean i Six Sigma (poniżej metody głównie dotykających Siły 1). Widziałem wiele dobrych wyników, wspaniałe oceny “organizacja jest na poziomie X tej metodologii – Bravo!”, piękne dyplomy na ścianach. Ale w końcu wielu menedżerów mówi jasno: “mamy jeszcze wiele problemów i znane metodologie ich nie rozwiążą!”. Ludzie rotują, nie jesteśmy dobrze motywowani, organizacja nie jest przejrzysta, ryzyko jest coraz większe, polityka wewnątrzkorporacyjna spowalnia mój zespół… W doskonałości operacyjnej, musimy być kreatywni. Nie ma “złotej metody” lub gotowego wspaniałego rozwiązania dla skutecznego zarządzania operacyjnego. Musimy równoważyć nasze firmy! Nie jest to Nowe podejście, to jest podejście Naturalne! Wiesz i czujesz, że to jest coś ponad wszystkimi metodologiami. Ale wielu menedżerów zapomina o tym! Im szybciej Ty i Twoi szefowie zrozumiecie czym jest równowaga doskonałości operacyjnej, tym więcej i szybciej Ty i Twoja organizacja zyskacie”.

Zrównoważona organizacja – 4 siły operacyjne

Każda organizacja powinna być zrównoważona. Jeśli ominiemy którąkolwiek z czterech sił, zwiększymy bądź zmniejszymy intensywność jednej z nich – w dłuższej perspektywie w naszej organizacji pojawią się problemy i zaczną narastać. Jest to niezwykle ważne, aby dostosowywać i wdrażać metody doskonałości operacyjnej w zrównoważony sposób. Niezależnie od obecnych i nadchodzących wyzwań i od tego co planują Państwo wdrażać w swojej organizacji… Lean, SixSigma, BPM, TQM, TPM lub jakiekolwiek inne podejście – należy pamiętać o równowadze.

BalticBerg_zrownowazona_organizacja_4_sily_operacyjne-900

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji o filozofii i naszym podejściu do jej wdrażania zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do kontaktu.